Alt innhold for området virksomheter, foretak og regnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svak nedgang i lønnsomhet

  Lønnsomheten for norske ikke-finansielle aksjeselskaper ble noe svakere i 2019 enn i 2018.

  Artikkel
 • De største foretakene bidrar mest til verdiskapning

  Foretak i de to største sysselsettingsgruppene sto for over halvparten av verdiskapningen i Norge i 2019. Antall store foretak øker også mest i 2019, sammenlignet med tall fra 2017.

  Artikkel
 • Økningen i selskapsskatten har snudd

  I 2019 var selskapsskatten på 214 milliarder kroner, en nedgang på 6 prosent sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Koordinering av arbeidet med statistiske foretak i SSB

  Notater 2021/05

  I nasjonalregnskapet og i den nye rammeverksforordningen for næringsstatistikk (EBS – European Business Statistics, tidligere kalt FRIBS) er et sentralt element at medlemslandene i størst mulig grad etterlever intensjonen bak forordningen om stati...

  Publikasjon
 • Høgste talet på nye føretak sidan målingane starta

  Det vart registrert 19 592 nye føretak i 4. kvartal i fjor. Det er 10 prosent fleire enn i 4. kvartal 2019, og vel 10 prosent fleire enn førre kvartal. Det har ikkje vore fleire nyetableringar i noko kvartal sidan målinga starta i 2008.

  Artikkel
 • Færre konkurser i koronaåret 2020

  Til tross for en pågående økonomisk krise var det en nedgang i konkurser på 20 prosent fra 2019. I 2020 ble det totalt registrert totalt 4000 konkurser.

  Artikkel
 • Færre virksomheter med ansatte

  For første gang siden 2009 har antall virksomheter med ansatte med sikkerhet gått ned. Men nedgangen er liten – knapt 1 prosent – til tross for koronapandemien. Innen varehandel har antallet gått ned selv om handelen har økt.

  Artikkel
 • Understanding Enterprise Growth

  Rapporter 2020/53

  Publikasjon
 • Få konkurser i koronatid

  SSB publiserte i mars en ny statistikk over daglige konkurser. Tallene til nå viser at antall konkurser ligger under det de gjorde i 2019, men konkursforetakenes antall ansatte og omsetning det siste året er høyere i år enn fjoråret. Med interakti...

  Artikkel
 • Veksten i antall etablerere flater ut

  Antall etablerere av aksjeselskaper falt med 1,1 prosent fra 2018 til 2019. For kvinnelige etablerere var det en økning på 1,7 prosent, mens antall mannlige etablerere av aksjeselskaper falt med 1,9 prosent.

  Artikkel
 • Langt fleire nye føretak i roleg korona-periode

  Det vart registrert 17 746 nye føretak i 3. kvartal i år. Det er heile 16 prosent fleire enn i 3. kvartal i fjor og 19 prosent fleire enn førre kvartal. Utsette etableringar i kvartalet før grunna økonomisk uvisse i starten på korona-krisa kan ver...

  Artikkel
 • Aksjeselskap er mest robuste

  I 2013 ble det etablert 51 600 foretak. Av disse var 14 700, eller 28 prosent, fortsatt aktive i 2018. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 46 prosent.

  Artikkel
 • Mest skattelette i selskaper under vanlig skatteregime

  Staten gjennomførte skattekutt for selskaper i 2014 og 2016. Selskaper under vanlig skatteregime fikk mesteparten av skattelettene, selskaper med virksomhet innenfor olje og gass fikk små skatteletter, mens for selskaper i vannkraftproduksjon finn...

  Artikkel
 • Økt omsetning på Svalbard til tross for færre årsverk

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 4,4 prosent i 2019. Antall årsverk totalt har gått ned med 2,6 prosent, og her er det bergverksdriften som har hatt størst nedgang med 32,3 prosent.

  Artikkel
 • Dyrere flybilletter i 2. kvartal 2020

  Tjenesteprisindeksen for lufttransport med passasjerer steg kraftig i 2. kvartal 2020 som følge av store fall i både etterspørsel og tilbud. Totalindeksen steg med 33,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

  Artikkel