Færre virksomheter med ansatte

Publisert:

For første gang siden 2009 har antall virksomheter med ansatte med sikkerhet gått ned. Men nedgangen er liten – knapt 1 prosent – til tross for koronapandemien. Innen varehandel har antallet gått ned selv om handelen har økt.

Det er nær 607 000 aktive virksomheter i Norge ved inngangen til 2021, hvorav nær 202 000 med ansatte, viser nye tall fra statistikken Virksomheter.

Den største hovednæringen ved inngangen til 2021 er «varehandel og reparasjon av motorvogner», med 12 prosent av virksomhetene og 20 prosent av de med ansatte. Samtidig er dette næringen med nest størst nedgang i antall virksomheter siden starten av 2020, etter «jordbruk, skogbruk og fiske». Den har også nest størst nedgang i virksomheter med ansatte, og størst nedgang i virksomheter med minst fem ansatte, til tross for at varehandelen både fra butikk og utenom utsalgssted har økt. Nedgangen er ikke stor målt i prosent – fra 0,5 for virksomheter totalt til 3,5 for virksomheter med minst fem ansatte – men signalene er likevel ulike om hvordan det går med varehandelsnæringen under korona-pandemien.

Størst økning er det innen «helse- og sosialtjenester», med 1 593 flere virksomheter enn året før, noe som kan henge sammen med økt behov for slike tjenester under korona-pandemien. Mer overraskende er det at «kultur, underholdning og fritid» viser nesten like stor økning, til tross for at kulturlivet er hardt rammet av begrensningene under pandemien.

Viken er det fylket med flest registrerte virksomheter, fulgt av Oslo. Totalt er det registrert vel 132 000 virksomheter i Viken og vel 95 000 i Oslo ved inngangen til 2021. Disse to fylkene har også flest virksomheter med ansatte, henholdsvis 43 000 og 28 000, men samtidig er andelen virksomheter med ansatte lavest her. Høyest andel virksomheter med ansatte finner vi i de to nordnorske fylkene.

Endring av datagrunnlaget i 2016

Fra og med 1. januar 2016 er det endringer i datagrunnlaget. I den nye ordningen meldes antall ansatte hver måned, ikke bare ved endringer. Det betyr at arbeidsgivere som ikke har rapportert, blir stående med null ansatte. Les mer om datakilder i Om statistikken.

Kart over virksomheter, 1. januar 2021

Kartet viser antall virksomheter på 250x250 m rutenett, i utgangspunktet zoomet inn til Oslo-regionen. Du kan zoome innover og utover i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon.

Der finner du også antall virksomheter på 1x1 km rutenett. (I applikasjonens høyremeny finnes en Temalagsvelger med menypunkt Virksomheter). 

Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Virksomheter 2021.

Kontakt