Dyrere flybilletter i 2. kvartal 2020

Publisert:

Tjenesteprisindeksen for lufttransport med passasjerer steg kraftig i 2. kvartal 2020 som følge av store fall i både etterspørsel og tilbud. Totalindeksen steg med 33,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Som følge av stengte landegrenser og begrenset innenlands reiseaktivitet grunnet koronapandemien, ble flytrafikken kraftig redusert. Dette førte til høyere billettpriser i 2. kvartal 2020, viser nye tall fra statistikken Produsentprisindekser for tjenester. Til tross for at pandemien har fjernet store deler av passasjergrunnlaget, har norske flyselskap opprettholdt et visst tilbud på flyreiser som har tatt seg mer opp utover i kvartalet, særlig i juni. Resultatene vil naturligvis være påvirket av de store endringene flyreisenæringen har opplevd fra første til andre kvartal 2020 og være heftet med større usikkerhet enn vanlig.

Tjenesteprisindeksen for lufttransport med passasjerer måler prisutvikling på tjenester fra produsentens side, altså hva produsenten mottar som betaling for tjenesten. Totalindeksen for lufttransport med passasjerer viser at billettprisene steg samlet med 33,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019. Billettpriser for privatreisende steg mer enn for forretningsreisende, og innenlandske flyvninger steg klart mer enn utenlandske flyvninger. Lav etterspørsel, redusert kapasitet hos flyselskapene som følge av blant annet reiserestriksjoner var årsaker til prisutvikling, både totalt og innad i gruppene.

Figur 1. B2A - Totalindeks, Innland og Utland (2010=100)

2006K1 102.4
2006K2 101.7
2006K3 100.9
2006K4 106.6
2007K1 106.4
2007K2 105.2
2007K3 100.4
2007K4 104.4
2008K1 102.7
2008K2 111.5
2008K3 115.6
2008K4 120.3
2009K1 113.8
2009K2 110.2
2009K3 108.5
2009K4 108.7
2010K1 101.9
2010K2 102.7
2010K3 94.5
2010K4 100.9
2011K1 94.7
2011K2 96.8
2011K3 89.1
2011K4 89.6
2012K1 93.6
2012K2 98.9
2012K3 100.4
2012K4 104.6
2013K1 104.9
2013K2 112.3
2013K3 107.4
2013K4 106.9
2014K1 106.0
2014K2 111.7
2014K3 116.7
2014K4 118.6
2015K1 113.8
2015K2 119.1
2015K3 117.0
2015K4 122.2
2016K1 126.5
2016K2 123.4
2016K3 116.9
2016K4 118.4
2017K1 113.1
2017K2 115.6
2017K3 118.8
2017K4 119.1
2018K1 107.3
2018K2 115.7
2018K3 118.6
2018K4 117.8
2019K1 119.3
2019K2 134.9
2019K3 128.9
2019K4 126.4
2020K1 124.1
2020K2 180.1

Datagrunnlag og usikkerhet

Formålet med produsentprisindeksen for lufttransport med passasjer er å måle prisutvikling for tjenester produsert av norskregistrerte flyselskap. Så lenge det er et faktisk tilbud av tjenesten skal indeksen måle prisutviklingen for dette, selv om etterspørselen er lav. Datagrunnlaget er naturligvis påvirket av situasjonen flyreisenæringen står overfor, hvor trafikktallene for alle strekninger er betydelig redusert og noen steder bortfaller helt.

SSB benytter månedlige pris- og passasjertall for utvalgte strekninger, innland og utland, som blir brukt til å beregne kvartalsvis gjennomsnittlige billettpriser per bookingklasse (refererer til billettens priskategori og type billett). Passasjertallene tilegner viktigheten til hver av prisobservasjonene. Med utgangspunkt i de forskjellige bookingklassene beregnes indekser for forretningsreiser, fritidsreiser samt en totalindeks.

Kontakt