Aksjeselskap er mest robuste

Publisert:

I 2013 ble det etablert 51 600 foretak. Av disse var 14 700, eller 28 prosent, fortsatt aktive i 2018. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 46 prosent.

For nyetablerte enkeltmannsforetak opprettet i 2013 var overlevelsesgraden etter fem år kun 18 prosent. Selv om det ble etablert flere enkeltmannsforetak enn aksjeselskaper i 2013 – 30 000 mot 19 500 – hadde langt flere aksjeselskap enn enkeltmannsforetak overlevd fem år etter. Allerede etter ett år var om lag 2/3 av enkeltmannsforetakene nedlagt, mens kun 1/3 av aksjeselskapene var lagt ned. Andre organisasjonsformer utgjorde kun en svært liten andel av foretakene, og disse hadde en overlevelse på nivå med enkeltmannsforetak.

Figur 1. Nyetablerte foretak i 2013, overlevd i 2014-2018, etter organisasjonsform

2013 2014 2015 2016 2017 2018
I alt 51641 24902 23423 19403 16646 14650
AS 19484 13329 12796 11256 10010 8952
ENK 30040 10756 9925 7619 6207 5349
Andre 2117 817 702 528 429 349

I løpet av perioden fra 2013 til 2018 gikk overlevelsen for ett år gamle foretak ned med 6 prosentpoeng samlet sett – fra 50 til 44 prosent. Det var nedgang i nesten alle næringer. Samtidig var det årlig etablert 21 prosent flere foretak i slutten av perioden. Så selv om sjansen for at et nyetablert foretak ville overleve gikk ned, var det også flere foretak som overlevde.

Kontakt