Færre konkurser i koronaåret 2020

Publisert:

Til tross for en pågående økonomisk krise var det en nedgang i konkurser på 20 prosent fra 2019. I 2020 ble det totalt registrert totalt 4000 konkurser.

Selv om det har vært en nedgang i 2020, har statistikken Opne konkursar registrert en økning igjen mot slutten av året.

Samlet sett økte antall konkurser fra 800 i 3. kvartal til 1 119 i 4. kvartal. Statistikken omfatter personlige foretak og aksjeselskap.

− At vi ser en økning fra 3. til 4. kvartal er normalt. Vi ser også at antall konkurser i 4.kvartal i fjor var lavere enn på samme tid i 2019, men økningen mot slutten av året var likevel brattere i 2020. Det er tidlig å si, men dette kunne indikere at konkursratene er i ferd med å ta seg opp, sier seksjonssjef Erik Fjærli i Statistisk sentralbyrå.

Under finanskriseårene i 2008 og 2009 så vi en økning i antall konkurser. SSB har ikke undersøkt årsakene til at konkurstallene for 2020 har falt så mye sammenlignet med 2019.

− Tatt i betraktning at både nasjonal og internasjonal økonomi er svak, kan en så sterk reduksjon i antall konkurser likevel indikere at ulike former offentlig støtte til en viss grad har vært med på å holde flere svake foretak flytende. Det kan derfor tenkes at vi vil se en korreksjon i tallene når kompensasjonsordningene og permitteringer avvikles, sier Fjærli.

Figur 1. Opna konkursar, etter type konkurs og kvartal

4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2209 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2.kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4.kv.2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv 2018 2. kv 2018 3.kv.2018 4.kv.2018 1.kv.2019 2.kv.2019 3.kv.2019 4.kv.2019 1.kv.2020 2.kv.2020 3.kv.2020 4.kv.2020
Føretakskonkursar 438 505 451 479 517 543 432 385 484 547 589 582 882 1093 1021 818 881 865 845 702 749 871 800 677 826 774 661 624 704 836 910 686 821 921 877 745 891 962 866 652 848 854 956 713 785 935 877 733 910 1020 1076 818 971 1049 982 913 1057 1054 876 730 890
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar 227 340 238 231 271 338 259 198 206 206 286 252 293 325 363 210 302 346 395 247 286 308 358 257 258 301 239 216 295 348 406 222 335 378 391 290 310 332 299 227 276 309 396 285 246 319 247 220 316 281 285 258 301 284 312 203 213 191 61 70 229

Færre konkurser i varehandel

Det er store forskjeller mellom ulike næringer. Innenfor transport og lagring har det vært en økning i antall konkurser i 4. kvartal 2020 sammenlignet med 4. kvartal 2019 på rundt 40 prosent, mens varehandelen viser en nedgang på rundt 28 prosent.

Overnattings- og serveringsvirksomhet har en nedgang på 26 prosent.

 

Visualisering av daglige konkurser

Vi har opprettet en interaktiv visualisering der man kan utforske dataene på daglige konkurser.

Tallene i bokser øverst viser antall konkurser i dag, omsetning for foretak som gikk konkurs i dag og antall ansatte for foretak som gikk konkurs i dag. La musepekeren gli over grafene for å se tallene bak grafen.

Arkfanen «Konkursar over tid»: Den øverste grafen sammenlikner ukentlige konkurser fra 2020 med 2019 med rullerende gjennomsnitt. Huk av på «Se tal for enkeltdagar» for å se daglige konkurser. Den nederste grafen viser kumulative tall for konkurser for 2020 og 2019.

Arkfanen «Fordeling på næring»:

  • Underarkfanen «Rangering» viser tall for enkeltnæringer og sammenlikner 2019 med 2020. Klikk på rullegardinmenyen for å velge mellom variablene «antall konkurser», «omsetning», «ansatte», «eksportverdi» og «importverdi». Klikk på årstallene til høyre for grafen for å se bare ett år.
  • Underarkfanen «Samanlikning» sammenlikner utvalgte næringer i et punktplot. Velg variabler for X-aksen og Y-aksen, og velg hvilke næringsgrupper du vil sammenlikne ved å trykke «Velg bort alle næringar», før du huker av for de næringene du er interessert i. Du kan også trykke på boblene i plottet.

Arkfanen «Geografisk fordeling»: Viser geografisk fordeling for konkurser i 2020. Velg hvilken uke du er interessert i under menyen «Velg uke», og velg mellom variablene «antall konkurser», «omsetning», «ansatte», «eksportverdi» og «importverdi» i menyen «Velg variabel». Huk av for «Hittil i år» dersom du vil se geografisk fordeling på sammenlagte tall for hele 2020.

Det kan gå litt tid før data lastes første gang. Visualiseringen er optimalisert for store skjermer.

Kontakt