Statistikkområde

Virksomheter, foretak og regnskap: Konkurser

Alt innhold for delområdet konkurser

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre konkurser i koronaåret 2020

  Til tross for en pågående økonomisk krise var det en nedgang i konkurser på 20 prosent fra 2019. I 2020 ble det totalt registrert totalt 4000 konkurser.

  Artikkel
 • Få konkurser i koronatid

  SSB publiserte i mars en ny statistikk over daglige konkurser. Tallene til nå viser at antall konkurser ligger under det de gjorde i 2019, men konkursforetakenes antall ansatte og omsetning det siste året er høyere i år enn fjoråret. Med interakti...

  Artikkel
 • Koronakrisens innvirkning på antall konkurser

  Hittil i år er det færre konkurser enn på samme tid i 2019, men det er forskjeller mellom ulike næringsgrupper og bransjer. Konkursene viser imidlertid samme kjennetegn som før: En høy andel av foretakene har hatt vedvarende dårlig lønnsomhet og n...

  Artikkel
 • Daglig statistikk over konkurser

  SSB publiserer tall på konkurser løpende. Det forventes imidlertid at koronasituasjonen ikke vil gi utslag i tallene helt ennå. Her finner du en veiledning til tallene.

  Artikkel
 • Fortsatt ingen økning i antall konkurser

  Ennå er vi i en tidlig fase og det tar gjerne noe tid før omsetningssvikt manifesteres som konkurser. Foreløpig ser vi derfor ingen tegn til at antall åpnede konkurser øker.

  Artikkel
 • Ukentlig statistikk over konkurser

  Norsk økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over konkurser.

  Artikkel
 • Uendra tal på konkursar i 2019

  Det vart registrert tilnærma same tal konkursar i 2019 som året før. Det same gjeld 4. kvartal 2019 samanlikna med same periode i 2018.

  Artikkel
 • Auke i talet på konkursar

  I 3. kvartal 2019 vart det opna 1 116 konkursar, snautt 4 prosent fleire enn i det same kvartalet i 2018.

  Artikkel
 • Færre konkursar

  Det vart opna 1294 konkursar i 2. kvartal i år. Dette er ein nedgang på 5 prosent samanlikna med det same kvartalet i fjor.

  Artikkel
 • Liten auke i talet på konkursar

  I fyrste kvartal i år vart det opna 1 333 konkursar, som er ein oppgang på 2,5 prosent samanlikna med same periode i fjor. Målt i absolutte tal var auka på 32 konkursar.

  Artikkel
 • Fleire konkursar i 2018

  Det vart registrert fleire konkursopningar i 2018 enn i året før. Også tala for 4. kvartal 2018 viser ein auke frå same periode i 2017.

  Artikkel
 • Fleire konkursar

  I tredje kvartal i år vart det opna 1 076 konkursar. Dette er ein auke på 13 prosent samanlikna med den same perioden i fjor. Møre og Romsdal var det fylket med størst prosentvis oppgang.

  Artikkel
 • Fleire konkursar

  Talet på konkursar held fram å auke. Det vart opna drygt 1 360 konkursar i 2. kvartal i år, 21 prosent fleire enn i det same kvartalet i fjor.

  Artikkel
 • Auke i talet på konkursar

  I første kvartal 2018 blei det opna 1301 konkursar, som er ein auke på 3,7 prosent samanlikna med same periode året før. Målt i absolutte tall var auka på 47 konkursar.

  Artikkel
 • 4 557 konkursar i 2017

  I 4. kvartal 2017 vart det registrert 1 226 konkursar. Dette er ein auke på 195 konkursar i høve til same perioden i 2016.

  Artikkel