4 557 konkursar i 2017

Publisert:

I 4. kvartal 2017 vart det registrert 1 226 konkursar. Dette er ein auke på 195 konkursar i høve til same perioden i 2016.

For heile 2017 var det ein liten oppgang i talet på konkursar sett i høve til året før, viser statistikken over konkursar. Totalt vart det registrert 4 557 konkursar i 2017. Dette er ein auke på 0,3 prosent frå 2016. Størst auke i absolutte tal var det i Rogaland og Sør-Trøndelag med høvesvis 34 og 56 fleire konkursar. I nokre fylker konkursar gjekk ned. Den største nedgangen i absolutt tal var det i Hordaland og Oslo med høvesvis 84 og 57 færre konkursar.

Om lag 3 av 4 konkursar i 2017 var føretakskonkursar. Talet på personlege konkursar gjekk ned med 11 prosent, mens talet på føretakskonkursar gjekk opp med 4 prosent frå 2016 til 2017.

Figur 1. Opna konkursar, etter type konkurs og kvartal

4. kv. 2005 1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2209 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2.kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1.kv.2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017
Føretakskonkursar 438 505 451 479 517 543 432 385 484 547 589 582 882 1093 1021 818 881 865 845 702 749 871 800 677 826 774 661 624 704 836 910 686 821 921 877 745 891 962 866 652 848 854 956 713 785 935 877 733 910
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar 227 340 238 231 271 338 259 198 206 206 286 252 293 325 363 210 302 346 395 247 286 308 358 257 258 301 239 216 295 348 406 222 335 378 391 290 310 332 299 227 276 309 396 285 246 319 247 220 316

Kontakt