Statistikkområde

Varehandel og tjenesteyting: Varehandel

Alt innhold for delområdet varehandel

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang for dagligvarebransjen i april

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk opp med 0,3 prosent fra mars til april 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter et uendret nivå på detaljhandelen fra februar til mars. Mange av detaljhandelsnæringene hadde oppgang i volumet i apr...

  Artikkel
 • Utfordringer med tall for grensehandel 1. kvartal 2021

  På grunn av svært strenge reiserestriksjoner i 1. kvartal 2021 har SSB for få observasjoner til å kunne beregne handlebeløp fra kvartalets datamateriale. Grensehandel for dette kvartalet er estimert basert på handlebeløp per tur for tidligere kvar...

  Artikkel
 • Auka sal av petroleumsprodukt

  I april enda samla sal av petroleumsprodukt på 580 millionar liter, ein auke på 3,9 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Fortsatt økt investeringsaktivitet i detaljhandelen

  Investeringene i detaljhandelen økte med 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne veksten kommer etter en betydelig oppgang fra 3. til 4. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Detaljhandel med klær falt kraftig i mars

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen var uendret fra februar til mars 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra januar til februar. Det var betydelig nedgang i salg av klær, men oppgang for dagligvarebransjen.

  Artikkel
 • Detaljhandelen økte med 11 prosent i 2020

  For netthandel og dagligvarehandel bød fjoråret på store omsetningshopp. Netthandelen økte med nær 40 prosent sammenlignet med 2019.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt i mars

  I mars enda samla sal av petroleumsprodukt på 602 millionar liter, ein nedgang på 7,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i Norge enda på 8,2 milliardar liter i 2020. Dette er ein nedgang på 7,2 prosent frå året før.

  Artikkel
 • Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020

  Stengte grenser, bortfall av tax-free og restriksjoner på restaurantvirksomhet ga et kraftig omsetningshopp for dagligvarebransjen og salg av alkohol i Norge i 2020.

  Artikkel
 • Liten nedgang for detaljhandelen i februar

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk ned med 0,3 prosent fra januar til februar 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021. Dagligvare og sportsutstyr bidro mest til nedgangen.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  I februar enda samla sal av petroleumsprodukt på 510 millionar liter, ein nedgang på 10,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel
 • Stor økning i alkoholomsetning 4. kvartal

  Det ble omsatt 8 920 000 liter ren alkohol i 4. kvartal 2020. Dette er en økning på 21,5 prosent fra samme kvartal 2019. Størst økning var det i omsetningen av vin med en vekst på 35,8 prosent.

  Artikkel
 • Store forskjeller mellom bransjene i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet i detaljhandelen gikk marginalt ned med 0,1 prosent fra desember 2020 til januar 2021, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 5,7 prosent fra november til desember. Klesbutikker hadde et kraftig fall, mens sal...

  Artikkel
 • Bråstopp for grensehandelen i 2020

  Strenge reiserestriksjoner i store deler av 2020 satte stopper for nordmenns grensehandel. Sammenlignet med rekordåret 2019 dro vi på 8 millioner færre dagsturer til utlandet, og handlet for over 14 milliarder kroner mindre.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av petroleumsprodukt

  I januar enda samla sal av petroleumsprodukt på 485 millionar liter, ein nedgang på 13,4 prosent samanlikna med same månad i fjor.

  Artikkel