Utenrikshandel med varer2016

Innhold

Arkiv for Utenrikshandel med varer - månedlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. mai 2021 Desember 2020 Desember 2020
15. januar 2021 Desember 2020 Desember 2020
15. mai 2020 Desember 2019 Desember 2019
15. januar 2020 Desember 2019 Desember 2019
15. mai 2019 Desember 2018 Desember 2018
15. januar 2019 Desember 2018 Desember 2018
15. mai 2018 Desember 2017 Desember 2017
15. januar 2018 Desember 2017 Desember 2017
15. mai 2017 Desember 2016 Desember 2016
19. mai 2016 Desember 2015 Lavere eksport grunnet lav oljepris
15. mai 2015 Desember 2014 Mindre handelsoverskudd i 2014
20. mai 2014 Desember 2013 Svekket handelsbalanse
24. juni 2013 Desember 2012 Stagnasjon i fastlandseksporten

Arkiv for Utenrikshandel med varer - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. mai 2021 2020 2020
15. januar 2021 2020 2020
15. mai 2020 2019 2019
15. januar 2020 2019 2019
15. mai 2019 2018 2018
15. januar 2019 2018 2018
15. mai 2018 2017 2017
15. januar 2018 2017 2017
15. mai 2017 2016 2016
19. mai 2016 2015 Lavere eksport grunnet lav oljepris
15. mai 2015 2014 Mindre handelsoverskudd i 2014
20. mai 2014 2013 Svekket handelsbalanse
24. juni 2013 2012 Stagnasjon i fastlandseksporten

Arkiv for Utenrikshandel med varer - årlig, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
18. mai 2021 2020 2020
15. januar 2021 2020 2020
15. mai 2020 2019 2019
15. januar 2020 2019 2019
15. mai 2019 2018 2018
15. januar 2019 2018 2018
15. mai 2018 2017 2017
15. januar 2018 2017 2017
15. mai 2017 2016 2016
19. mai 2016 2015 Lavere eksport grunnet lav oljepris
15. mai 2015 2014 Mindre handelsoverskudd i 2014
20. mai 2014 2013 Svekket handelsbalanse
24. juni 2013 2012 Stagnasjon i fastlandseksporten

For tidligere publiseringer se også: Utenrikshandel med varer, årsserier.