290119_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
290119_tabell
statistikk
2017-05-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Utenrikshandel med varer2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Utenrikshandel med varerfullscreen-iconUtenrikshandel med varerexcel-iconUtenrikshandel med varercsv-iconUtenrikshandel med varer
Tabell 2Import og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)fullscreen-iconImport og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)excel-iconImport og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)csv-iconImport og eksport av varer, etter anvendelsesområde (BEC)
Tabell 3Import og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)fullscreen-iconImport og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)excel-iconImport og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)csv-iconImport og eksport av varer, etter produktgruppe (CPA)
Tabell 4Import og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kronerfullscreen-iconImport og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kronerexcel-iconImport og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kronercsv-iconImport og eksport av varer, etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner
Tabell 5Import og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kronerfullscreen-iconImport og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kronerexcel-iconImport og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kronercsv-iconImport og eksport av varer (import utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksport), etter handelsområder, verdensdeler og land. Millioner kroner
Tabell 6Import av varer, største handelspartnerefullscreen-iconImport av varer, største handelspartnereexcel-iconImport av varer, største handelspartnerecsv-iconImport av varer, største handelspartnere
Tabell 7Eksport av varer, største handelspartnerefullscreen-iconEksport av varer, største handelspartnereexcel-iconEksport av varer, største handelspartnerecsv-iconEksport av varer, største handelspartnere
Tabell 8Fastlandseksport av varer, største handelspartnerefullscreen-iconFastlandseksport av varer, største handelspartnereexcel-iconFastlandseksport av varer, største handelspartnerecsv-iconFastlandseksport av varer, største handelspartnere
Tabell 9Import av varer, varegrupper etter SITCfullscreen-iconImport av varer, varegrupper etter SITCexcel-iconImport av varer, varegrupper etter SITCcsv-iconImport av varer, varegrupper etter SITC
Tabell 10Eksport av varer, varegrupper etter SITCfullscreen-iconEksport av varer, varegrupper etter SITCexcel-iconEksport av varer, varegrupper etter SITCcsv-iconEksport av varer, varegrupper etter SITC
Tabell 11Import av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronerfullscreen-iconImport av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronerexcel-iconImport av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronercsv-iconImport av varer fra utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
Tabell 12Eksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronerfullscreen-iconEksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronerexcel-iconEksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kronercsv-iconEksport av varer til utvalgte handelsområder og land, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
Tabell 13Fastlandseksport etter produksjonsfylkefullscreen-iconFastlandseksport etter produksjonsfylkeexcel-iconFastlandseksport etter produksjonsfylkecsv-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke
Tabell 14Fastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kronerfullscreen-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kronerexcel-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kronercsv-iconFastlandseksport etter produksjonsfylke, varegrupper etter SITC. Millioner kroner
Tabell 15Import av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITCfullscreen-iconImport av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITCexcel-iconImport av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITCcsv-iconImport av næringsmidler og drikkevarer, varegrupper etter SITC
Tabell 16Import av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområderfullscreen-iconImport av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområderexcel-iconImport av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområdercsv-iconImport av næringsmidler og drikkevarer, etter varegrupper (SITC) og utvalgte handelsområder
Tabell 17Eksport av fisk, etter artfullscreen-iconEksport av fisk, etter artexcel-iconEksport av fisk, etter artcsv-iconEksport av fisk, etter art
Tabell 18Eksport av fisk, etter verdensdelfullscreen-iconEksport av fisk, etter verdensdelexcel-iconEksport av fisk, etter verdensdelcsv-iconEksport av fisk, etter verdensdel
Tabell 19Eksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdelfullscreen-iconEksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdelexcel-iconEksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdelcsv-iconEksport av metaller og varer av metaller, etter verdensdel
Tabell 20Eksport av råolje, etter landfullscreen-iconEksport av råolje, etter landexcel-iconEksport av råolje, etter landcsv-iconEksport av råolje, etter land
Tabell 21Eksport av naturgass i gassform, etter landfullscreen-iconEksport av naturgass i gassform, etter landexcel-iconEksport av naturgass i gassform, etter landcsv-iconEksport av naturgass i gassform, etter land
Tabell 22Eksport av råolje og naturgass i gassformfullscreen-iconEksport av råolje og naturgass i gassformexcel-iconEksport av råolje og naturgass i gassformcsv-iconEksport av råolje og naturgass i gassform
Tabell 23Eksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritanniafullscreen-iconEksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritanniaexcel-iconEksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritanniacsv-iconEksport av råolje, endret landfordeling etter fraksjoneringsprosesess i Storbritannia
Tabell 24Revisjoner av publiserte endelige tall for import av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.fullscreen-iconRevisjoner av publiserte endelige tall for import av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.excel-iconRevisjoner av publiserte endelige tall for import av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.csv-iconRevisjoner av publiserte endelige tall for import av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.
Tabell 25Revisjoner av publiserte endelige tall for eksport av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.fullscreen-iconRevisjoner av publiserte endelige tall for eksport av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.excel-iconRevisjoner av publiserte endelige tall for eksport av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.csv-iconRevisjoner av publiserte endelige tall for eksport av varer i 2015. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.
Tabell 26Revisjoner av publiserte foreløpige tall for import av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kronerfullscreen-iconRevisjoner av publiserte foreløpige tall for import av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kronerexcel-iconRevisjoner av publiserte foreløpige tall for import av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kronercsv-iconRevisjoner av publiserte foreløpige tall for import av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner
Tabell 27Revisjoner av publiserte foreløpige tall for eksport av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.fullscreen-iconRevisjoner av publiserte foreløpige tall for eksport av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.excel-iconRevisjoner av publiserte foreløpige tall for eksport av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.csv-iconRevisjoner av publiserte foreløpige tall for eksport av varer i 2016. Varegruppe etter SITC. Millioner kroner.

Import og eksport, alle  land og varenummer (HS) for årene 1988 - 2019. Komplette datasett for nedlasting (CSV)

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken