366626_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
366626
statistikk
2020-05-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varer2019

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer
Milliarder kronerAndel i prosentEndring i prosent
201920192018 - 2019
Import757,9100,06,7
Skip og oljeplattformer7,51,0138,0
 
Eksport914,7100,0-8,6
Råolje251,927,5-3,6
Naturgass176,519,3-33,5
Naturlige gasskondensater5,70,6-15,2
Skip og oljeplattformer7,50,8-11,4
Fastlandseksport472,951,73,2
Fisk104,011,48,3
 
Handelsbalansen156,8.-45,9
Handelsbalansen fastland-277,4.-11,4