432996_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
432996
statistikk
2021-05-18T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
true

Utenrikshandel med varer2020

Innhold

Publisert:

Utenrikshandel med varer
Milliarder kronerAndel i prosentEndring i prosent
202020202019 - 2020
Import764,8100,00,9
Skip og oljeplattformer10,71,434,3
 
Eksport778,3100,0-15,0
Råolje207,826,7-16,8
Naturgass118,215,2-33,7
Naturlige gasskondensater3,50,5-38,4
Skip og oljeplattformer5,40,7-28,4
Fastlandseksport443,457,0-6,5
Fisk102,013,1-2,0
 
Handelsbalansen13,5.-91,4
Handelsbalansen fastland-310,7.-12,7