366566_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
366566
statistikk
2019-05-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varer2018

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer
Milliarder kronerAndel i prosentEndring i prosent
201820182017 - 2018
Import710,3100,03,8
Skip og oljeplattformer2,80,4-87,6
 
Eksport997,4100,015,5
Råolje261,326,217,2
Naturgass265,426,630,7
Naturlige gasskondensater6,80,735,6
Skip og oljeplattformer8,40,8-41,0
Fastlandseksport455,445,78,9
 
Handelsbalansen287,0.60,1
Handelsbalansen fastland-252,1.-3,6