290119_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
290119
statistikk
2017-05-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varer2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerAndel i prosentEndring i prosent
201620162015 - 2016
Import609 516100,0-1,0
Skip og oljeplattformer19 3883,2-28,1
 
Eksport751 399100,0-10,0
Råolje187 59525,0-4,8
Naturgass160 78721,4-27,1
Naturlige gasskondensater3 8170,5-16,4
Skip og oljeplattformer12 2011,636,5
Fastlandseksport386 99851,5-4,2
 
Handelsbalansen141 882.-35,4
Handelsbalansen fastland-203 130.-10,1