366624_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
366624
statistikk
2021-01-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varer2020

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Statistikkbanktabell 08804 og tabellene 3 og 4 ble rettet 27. januar 2021.

Utenrikshandel med varer
Milliarder kronerAndel i prosentEndring i prosent
202020202019 - 2020
Import762,8100,00,6
Skip og oljeplattformer8,51,112,2
 
Eksport773,2100,0-15,5
Råolje209,127,0-17,0
Naturgass113,514,7-35,7
Naturlige gasskondensater3,50,5-38,4
Skip og oljeplattformer4,70,6-37,0
Fastlandseksport442,357,2-6,5
Fisk102,013,2-2,0
 
Handelsbalansen10,4.-93,4
Handelsbalansen fastland-312,0.-12,5