Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Master- og doktorgrader: Kvinner tar snart igjen menn

  Andelen av kvinner med master- og doktorgrad som høyeste fullførte utdanningsnivå har økt raskere enn menn de siste ti årene. Fortsetter den trenden, vil kvinner snart være høyere utdannet enn menn.

  Artikkel
 • Færre deltakere i introduksjonsprogrammet

  I løpet av 2018 deltok 27 100 personer i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere – 6 prosent færre enn året før.

  Artikkel
 • Vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake dit

  Fra 2008 til 2018 var det 8 100 lærere som skiftet jobb fra skoleverket til arbeid i andre næringer. I samme periode kom 3 700 tilbake til læreryrket etter å ha jobbet andre steder. Det er oftest yngre kvinner som vender tilbake til kateteret.

  Artikkel
 • Flere eldre menn på kurs, seminarer og konferanser

  Fra 2018 til 2019 var det en nedgang i andelen sysselsatte som oppga at de hadde deltatt på kurs, seminarer og konferanser i løpet av det siste året. For menn mellom 62 og 66 år var det derimot en økning.

  Artikkel
 • 1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanse

  En fjerdedel av elevene som starter på yrkesfag, oppnår studiekompetanse i løpet av fem år. Det er medie- og kommunikasjonselever som i størst grad oppnår studiekompetanse.

  Artikkel
 • Vel 1 av 3 med skolerettet lærerutdanning er ikke i skoleverket

  I 4. kvartal 2017 var det 109 800 personer i alderen 22–61 år med skolerettet lærerutdanning her i landet. Av disse var det nær 6 700 som ikke var sysselsatt og 33 100 som arbeidet utenfor skoleverket. Eldre lærerutdannede jobber i større grad ute...

  Artikkel
 • Halvparten av bachelorstudentene fullfører ikke på normert tid

  Et knapt flertall av nye studenter på bachelorutdanninger i Norge fullfører ikke graden sin på normert tid. De eldste studentene er dårligst til å fullføre, og menn fullfører i mindre grad enn kvinner.

  Artikkel
 • Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen

  Notater 2019/21

  Dette notatet gir en kortfattet dokumentasjon av datagrunnlag og metode for indikatorene som er levert til Skoleporten, og gir svar på en del sentrale spørsmål knyttet til tolkning og omfang av indikatorene.

  Publikasjon
 • Foreldrebetaling i barnehagar auka 1,5 prosent

  Eit gjennomsnittleg norsk hushald betalte drygt 2 800 kroner i månaden for ein barnehageplass med kostpengar og andre utgifter i 2019, ein auke på 1,5 prosent frå året før.

  Artikkel
 • Fortsatt flest utdannet i helsefag

  Over 11 600 grader i høyere utdanning ble avlagt i helse-, sosial-, og idrettsfag i løpet av studieåret 2017/18. Helsefagene er dermed fremdeles fagfeltet med flest fullførte utdanninger, selv om antallet nyutdannede leger har gått ned.

  Artikkel
 • SSBs videoer

  SSB lager ulike videoer til forskjellig formål: Forklaringer til hvordan finne fram på ssb.no, videoer til Facebook og til SSB skole. 

  Artikkel
 • Norge bruker mest på de minste

  De årlige kostnadene per barnehagebarn er større i Norge enn i de andre nordiske landene. Finland bruker minst, mens gjennomsnittet for alle OECD-landene er langt mindre.

  Artikkel
 • Over 16 000 fagskolestudenter

  Høsten 2018 var det 16 300 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Over halvparten av studentene var 30 år eller yngre, men det var store forskjeller mellom toårige og kortere fagskoleutdanninger.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2019

  Rapporter 2019/9

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra all...

  Publikasjon
 • Nedgang i kursvirksomheten

  I 2018 ble det avholdt 43 300 tilskuddsberettigede kurs med til sammen 478 500 deltakere i regi av studieforbundene. Det var lavest antall kurs siden 2013 og lavest antall deltakere siden 2012.

  Artikkel