Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Tyngre vei til universitet og høyskole?

  En mindre andel oppnår generell studiekompetanse blant yrkesfagelever som tar et påbyggingsår, enn blant elever som begynner rett på studieforberedende. Noe av forskjellen kan forklares ved å ta hensyn til blant annet prestasjoner fra grunnskoleut...

  Artikkel
 • Endringer i gjennomføringsstatistikken

  Formålet med statistikken Gjennomføring i videregående opplæring er å følge elever og se hvor mange som fullfører og består. Statistikken har frem til nå fulgt elevene i fem år etter skolestart, men fra og med 2020 gjøres det flere endringer.

  Artikkel
 • Stor variasjon i fullføringsgrad på yrkesfag

  2 av 3 elever som starter på yrkesfag, fullfører og består videregående opplæring innen seks år. Fullføringsgraden på de ulike utdanningene varierer imidlertid veldig – fra halvparten på restaurant- og matfag til 76 prosent på elektrofag.

  Artikkel
 • Ikke-sysselsatte tar mest videreutdanning

  Åtte prosent av befolkningen i alderen 22-59 år deltar i formell videreutdanning. Ikke-sysselsatte personer deltar i større grad enn sysselsatte, og kvinner i større grad enn menn.

  Artikkel
 • Færre innvandrere deltok i norskopplæring

  I løpet av 2019 deltok 33 846 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Dette var en nedgang på 16 prosent fra 2018. Om lag seks av ti deltakere var kvinner.

  Artikkel
 • Hvordan går det med innvandrere som fullfører en bachelor- eller mastergrad i Norge?

  Rapporter 2020/21

  I denne rapporten ser vi på innvandrere som fullførte en bachelor- eller mastergrad ved norske utdanningsinstitusjoner i kalenderårene 2007 og 2012 og hvordan deres status var fem år senere.

  Publikasjon
 • Foreldrebetaling i barnehagar auka 3,0 prosent

  Eit gjennomsnittleg norsk hushald betalte drygt 2 900 kroner i månaden for ein barnehageplass med kostpengar og andre tilleggsutgifter i 2020, ein auke på 3,0 prosent samanlikna med året før.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2020

  Rapporter 2020/17

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldre-betalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra al...

  Publikasjon
 • Kvinner tar flere studiepoeng enn menn

  61 prosent av kvinnene i ordinære heltidsstudier ved universitet- og høgskoler avla minst 60 studiepoeng i studieåret 2018/2019. For menn var tilsvarende andel 54 prosent.

  Artikkel
 • Færre barnehager og færre barn

  Siden toppåret i 2008 har det blitt stadig færre barnehager her i landet. Antall barn med barnehageplass fortsatte å øke frem til 2013, men mindre årskull har ført til en nedgang også her.

  Artikkel
 • Skolestenging koster samfunnet 1,7 milliarder per dag

  Stenging av utdanningsinstitusjonene har ført til at barn og unge går glipp av tradisjonell undervisning.. En ny analyse viser at barnas læringstap, kombinert med foreldrenes produksjonstap, estimeres til å koste samfunnet om lag 1,7 milliarder kr...

  Artikkel
 • Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

  Rapporter 2020/15

  Denne analysen har som må å tallfeste kostnadene av smittevernstiltak i utdanningssektoren i forbindelse med COVID-19. Per dags dato er hovedtiltaket stenging av alle fysiske utdanningsinstitusjoner og aktiv bruk av hjemme- og fjernundervisning.

  Publikasjon
 • Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen

  Notater 2020/16

  Dette notatet gir en kortfattet dokumentasjon av datagrunnlag og metode for indikatorene som er levert til Skoleporten, og gir svar på en del sentrale spørsmål knyttet til tolkning og omfang av indikatorene.

  Publikasjon
 • Nesten 18 000 fagskolestudenter

  Høsten 2019 var det 17 882 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Dette er nær 1 600 flere studenter enn året før og 3 100 flere enn i 2016.

  Artikkel
 • - Elevene har mestret å forstå og bruke statistikk

  Ett lag fra Bøler ungdomsskole i Oslo og ett lag fra Sandefjord videregående skole er de norske vinnerne av Den europeiske statistikkonkurransen! 

  Artikkel