Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Utdanning og lønnsnivå hos innvandrere

  I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå. Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre. Både alder og yrke innvandrere jobber i er ...

  Artikkel
 • Rekordmange fagskolestudenter

  Høsten 2020 var det rekordmange 22 369 fagskolestudenter i Norge. Dette er nær 4 500 flere studenter enn året før og nesten dobbelt så mange som i 2011.

  Artikkel
 • Gressvik ungdomsskole og Arendal videregående skole til topps i årets statistikkonkurranse

  Et lag fra Gressvik ungdomsskole i Fredrikstad og et fra Arendal videregående skole er de norske vinnerne av Den europeiske statistikkonkurransen 2021!

  Artikkel
 • Redusert kursvirksomhet i 2020

  Nedstenging av samfunnet i store deler av 2020 førte til lavere kursaktivitet i regi av studieforbundene. I alt ble det avholdt 34 800 tilskuddsberettigede kurs i 2020, en nedgang på 22 prosent sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Rekordmange studenter i 2020

  Annerledesåret 2020 så den største veksten i antall studenter de siste 5 årene. Antall studenter nådde 306 400, 10 200 flere enn året før. Det er særlig én aldersgruppe som står for økningen.

  Artikkel
 • Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen

  Notater 2021/14

  Skolebidragsindikatorer for grunnskolen er fra og med 2019 publisert årlig i Skoleporten. Skoleporten administreres av Utdanningsdirektoratet, men indikatorene er beregnet av SSB.

  Publikasjon
 • LÆRERMOD 2019-2040

  Rapporter 2021/11

  Denne rapporten tar utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2019 og framskriver til 2040 tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærergrupper. 

  Publikasjon
 • Søkere som ikke benytter studieplassen

  Rapporter 2021/09

  Hvert år velger en markant andel av søkere med tilbud om studieplass i universitets- og høgskoleutdanning gjennom Samordna opptak å ikke benytte plassen.

  Publikasjon
 • Flere ett-åringer i barnehage

  I 2020 var det 3 500 færre barn som benyttet en barnehageplass sammenlignet med året før. Alle aldersgrupper gikk ned, bortsett fra ett-åringene der 400 flere benyttet en barnehageplass. 272 264 barn hadde plass i barnehage ved utgangen av 2020 og...

  Artikkel
 • Helse- og oppvekstfag mest populært blant innvandrere

  Blant elever i skole er i overkant av halvparten av innvandrerne i yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Helse- og oppvekstfag er fortsatt det mest populære yrkesfaglige utdanningsprogrammet blant innvandrere.

  Artikkel
 • Veiene inn til høyere utdanning

  Rapporter 2021/06

  Det finnes ulike veier inn til høyere utdanning i Norge. Å komme direkte fra videregående skoler er en av de mest vanlige veiene.

  Publikasjon
 • Halvparten av skolene måtte bruke annet personale som lærere grunnet smitteverntiltakene

  Mange skoler fikk behov for ekstra lærere for å kunne følge smitteverntiltakene under koronapandemien. Halvparten av grunnskolene måtte bruke personale som vanligvis har en annen funksjon på skolen som lærere, og omfanget av dette var større høste...

  Artikkel
 • Praksisopphold i utlandet – forskjeller og likheter i Norden

  Blant studenter i de nordiske landene i vårsemesteret 2019 hadde kun en liten andel hatt et praksisopphold i utlandet. Masterstudenter har større sannsynlighet for å ha hatt et slikt opphold enn bachelorstudenter i samtlige nordiske land. Betydnin...

  Artikkel
 • Utdanningsløpet til unge innvandrere

  Rapporter 2021/03

  Siden starten på 1970-tallet og frem til i dag har befolkningssammensetningen i Norge endret seg gradvis. Landet har blitt mer flerkulturelt, innvandringen har økt og landbakgrunnen til innvandrerne spenner verden over.

  Publikasjon
 • Færre skolar med få elevar

  Sidan 2010 har det vore ein nedgang i talet skolar med mindre enn 100 elevar på nesten 22 prosent. Samtidig har det vore ein auke i skolar med meir enn 500 elevar på 56 prosent.

  Artikkel