Notater 2021/22

Impact case

Hva koster det å stenge utdanningssektoren?

Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.

SSB har som målsetting å levere forskning og analyser som skal være til nytte for forvaltningen, Stortinget, partene i arbeidslivet og allmenheten. For å synliggjøre hvordan og i hvilken grad SSB leverer på dette området, har vi tatt i bruk impact cases basert på aktiviteten i forskningsavdelingen.

Dette notatet beskriver hvordan forskning og analyse i covid-pandemiens første fase bidrog til å tallfeste samfunnets kostnader ved å stenge ned utdanningssektoren.

Om publikasjonen

Tittel

Hva koster det å stenge utdanningssektoren?. Impact case

Ansvarlig

Martin Eckhoff Andresen

Serie og -nummer

Notater 2021/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1353-8

ISSN

2535-7271

Antall sider

9

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt