Notater 2021/14

Indikatorer beregnet for Skoleporten 2021

Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen

Skolebidragsindikatorer for grunnskolen er fra og med 2019 publisert årlig i Skoleporten. Skoleporten administreres av Utdanningsdirektoratet, men indikatorene er beregnet av SSB.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidrags­indikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 og 2015.

Skolebidragsindikatorer er fra og med 2019 publisert årlig i Skoleporten. Skoleporten administreres av Utdanningsdirektoratet, men indikatorene er beregnet av SSB. Dette notatet gir en kortfattet dokumentasjon av datagrunnlag og beregningsmetode for indikatorene som er levert til Skoleporten for de sammenslåtte skoleårene 2014 og 2015, 2015 og 2016, 2016 og 2017, 2017 og 2018, 2018 og 2019, og 2019 og 2020. Det gir også svar på en del sentrale spørsmål knyttet til presentasjon, tolkning og omfang av indikatorene.

Grunnet regjeringens beslutning om å avlyse eksamen i grunnskolen våren 2020, har vi ikke mulighet til å beregne skolebidragsindikatoren for 8.-10. trinn for de sammenslåtte skoleårene 2019 og 2020. Årsaken til dette er at utgangspunktet for å beregne skolebidragsindikatoren for 8.-10. trinn er den skriftlige eksamenskarakteren elevene får ved utgangen av grunnskolen.

Indikatorene bygger på samme type data og beregningsgrunnlag som i SSB Rapport 2017/02, men med litt ulikt valg av skala og presentasjonsform.

I tråd med SSBs Rapport 2017/2 viser også indikatorene beregnet for perioden for de nyeste årgangene en stabilitet over tid som er på linje med funn i tidligere internasjonale studier.

Om publikasjonen

Tittel

Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen. Indikatorer beregnet for Skoleporten 2021

Ansvarlig

Biljana Perlic, Rachel Ekren og Maja Kalcic

Serie og -nummer

Notater 2021/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1313-2

ISSN

2535-7271

Antall sider

21

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt