Rekordmange fagskolestudenter

Publisert:

Høsten 2020 var det rekordmange 22 369 fagskolestudenter i Norge. Dette er nær 4 500 flere studenter enn året før og nesten dobbelt så mange som i 2011.

Økningen på nesten 4 500 studenter i fagskoleutdanning fra 2019 til 2020, skyldes i all hovedsak nesten 3 000 flere studenter på utdanninger som er kortere enn to år. På toårige fagskoleutdanninger var det i underkant av 1 500 flere studenter, viser tall fra den årlige statistikken over fagskoler.

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning

I ny lov av 2019 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) sier § 4 at fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring. Fagskoleutdanning gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak.

Figur 1. Studenter i fagskoleutdanning

Studenter, i alt Menn Kvinner
2011 11744 7395 4349
2012 14370 8455 5915
2013 15495 9548 5947
2014 15970 9946 6024
2015 15146 9411 5735
2016 14748 8678 6070
2017 15271 8822 6449
2018 16308 9256 7052
2019 17882 9874 8008
2020 22369 11935 10434

Flere kvinner og menn, i alle aldre og i alle fagfelt

Høsten 2020 var det 47 prosent kvinner (10 400) og 53 prosent menn (11 900) i fagskoleutdanning.

Menn og kvinner var likevel skjevfordelt når det gjelder varighet på fagskoleutdanningen. 81 prosent av de kvinnelige fagskolestudentene var registrert i fagskoleutdanninger kortere enn to år. Til sammenligning gjaldt dette kun 26 prosent av de mannlige fagskolestudentene. Mennene var altså i stor grad registrert på toårige fagskoleutdanninger, med hele 74 prosent av de mannlige fagskolestudentene.  

Figur 2. Studenter i fagskoleutdanning etter år, kjønn og varighet

Fagskoleutdanning < 2 år, menn Fagskoleutdanning 2-årig, menn Fagskoleutdanning < 2 år, kvinner Fagskoleutdanning 2-årig, kvinner
2014 1755 8191 4379 1645
2015 1914 7497 4220 1515
2016 1723 6955 4619 1451
2017 1685 7137 4971 1478
2018 1767 7489 5491 1561
2019 2212 7662 6340 1668
2020 3070 8865 8420 2014

Den markante økningen på 4 500 studenter fra 2019 til 2020 førte til over 2 400 flere kvinner og nær 2 100 flere menn i fagskoleutdanning. Økningen ga en vekst på rundt 30 prosent i nesten alle aldersgrupper, med unntak av studenter i aldersgruppen 21-25 år der økningen var om lag 20 prosent. Økningen i studenttallet resulterte også i flere studenter innenfor samtlige fagfelt. 

Faktaside