Elevar i grunnskolen1. oktober 2016

Innhald

Arkiv for Elevar i grunnskolen - årleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
14. desember 2016 1. oktober 2016 Rekordmange elevar i private skolar
11. desember 2015 1. oktober 2015 Stor auke i elevtalet i Oslo og Akershus
12. desember 2014 1. oktober 2014 Færre elevar med spesialundervisning
13. desember 2013 1. oktober 2013 Stadig færre grunnskolar
14. desember 2012 1. oktober 2012 Auke i private grunnskolar
18. februar 2011 1. oktober 2010 Talet på elevar med spesialundervisning aukar
15. desember 2011 1. oktober 2011 3 000 grunnskolar i Noreg
9. desember 2010 1. oktober 2010 Elevtalet auka mest i Oslo
7. januar 2000 1. september 1999 Fleire elevar i grunnskolen
19. mai 2000 1. september 1999 15 prosent har nynorsk som målform
19. desember 2000 1. september 2000 590 000 elevar i grunnskolen
6. juni 2001 1. september 2000 40 000 elevar frå språklege minoritetar
4. juni 2002 1. september 2001 Meir enn 100 morsmål
26. mai 2003 1. oktober 2002 Stabil del elevar får morsmålsopplæring
11. desember 2001 1. september 2001 Fleire elevar og større skolar
18. desember 2002 1. oktober 2002 Rekordhøgt elevtal i grunnskolen
27. mai 2004 1. oktober 2003 Fleire får særskild norskopplæring
15. desember 2003 1. oktober 2003 617 600 elevar i grunnskolen
25. mai 2005 1. oktober 2004 Fleire i ungdomsskolen - færre i barneskolen
22. desember 2004 1. oktober 2004 Rekordhøgt elevtal i grunnskolen
15. desember 2005 1. oktober 2005 Fleire datamaskiner i grunnskolen
2. mai 2006 1. oktober 2005 Fleire frittståande grunnskolar
19. desember 2006 1. oktober 2006 Færre elevar i grunnskolen
11. desember 2007 1. oktober 2007 Fleire elevar med spesialundervisning
20. april 2007 1. oktober 2006 86 prosent har bokmål som målform
19. desember 2008 1. oktober 2008 Stadig færre grunnskolar
28. april 2008 1. oktober 2007 Færre grunnskolar
29. april 2009 1. oktober 2008 Færre grunnskolar
11. desember 2009 1. oktober 2009 Nedgangen i talet på grunnskolar held fram
28. april 2010 1. oktober 2009 13 prosent har nynorsk som målform

For tidlegare publiseringer sjå også: Private grunnskoler og Grunnskoleopplæring - KOSTRA.