280480_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/utgrs/aar
280480_tabell
statistikk
2016-12-14T08:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
false
Statistikk over utvikling i grunnskolar, elevtal og undervisning i Noreg. Lær meir om kor mange som går i private skolar, får spesialundervisning og skilnaden mellom fylka. Statistikken er årleg.

Elevar i grunnskolen1. oktober 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Grunnskolar og elevar etter eigeforhold. Absolutte tal og endring i prosentfullscreen-iconGrunnskolar og elevar etter eigeforhold. Absolutte tal og endring i prosentexcel-iconGrunnskolar og elevar etter eigeforhold. Absolutte tal og endring i prosentcsv-iconGrunnskolar og elevar etter eigeforhold. Absolutte tal og endring i prosent
Tabell 2Grunnskolar, etter skoleslag. Elevar i grunnskolenfullscreen-iconGrunnskolar, etter skoleslag. Elevar i grunnskolenexcel-iconGrunnskolar, etter skoleslag. Elevar i grunnskolencsv-iconGrunnskolar, etter skoleslag. Elevar i grunnskolen
Tabell 3Elevar i grunnskolen og del elevar som får spesialundervisning, etter fylke og årssteg. 1. oktoberfullscreen-iconElevar i grunnskolen og del elevar som får spesialundervisning, etter fylke og årssteg. 1. oktoberexcel-iconElevar i grunnskolen og del elevar som får spesialundervisning, etter fylke og årssteg. 1. oktobercsv-iconElevar i grunnskolen og del elevar som får spesialundervisning, etter fylke og årssteg. 1. oktober
Tabell 4Elevar med spesialundervisning, tal og delfullscreen-iconElevar med spesialundervisning, tal og delexcel-iconElevar med spesialundervisning, tal og delcsv-iconElevar med spesialundervisning, tal og del
Tabell 5Elevar i grunnskolen og grunnskolar, etter eigarformfullscreen-iconElevar i grunnskolen og grunnskolar, etter eigarformexcel-iconElevar i grunnskolen og grunnskolar, etter eigarformcsv-iconElevar i grunnskolen og grunnskolar, etter eigarform
Tabell 6Skolar og elevar etter skolestorleik. Prosentfullscreen-iconSkolar og elevar etter skolestorleik. Prosentexcel-iconSkolar og elevar etter skolestorleik. Prosentcsv-iconSkolar og elevar etter skolestorleik. Prosent
Tabell 7Elevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, tilrettelagd opplæring og særskild norskopplæring, etter fylke. 1. oktoberfullscreen-iconElevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, tilrettelagd opplæring og særskild norskopplæring, etter fylke. 1. oktoberexcel-iconElevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, tilrettelagd opplæring og særskild norskopplæring, etter fylke. 1. oktobercsv-iconElevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, tilrettelagd opplæring og særskild norskopplæring, etter fylke. 1. oktober
Tabell 8Elevar med morsmålsopplæring og særskild norskopplæringfullscreen-iconElevar med morsmålsopplæring og særskild norskopplæringexcel-iconElevar med morsmålsopplæring og særskild norskopplæringcsv-iconElevar med morsmålsopplæring og særskild norskopplæring
Tabell 9Elevar, etter elevens målform og fylke. 1. oktoberfullscreen-iconElevar, etter elevens målform og fylke. 1. oktoberexcel-iconElevar, etter elevens målform og fylke. 1. oktobercsv-iconElevar, etter elevens målform og fylke. 1. oktober

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken