Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2015

Innhold

Arkiv for Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
9. desember 2020 2019/2020 2019/2020
9. desember 2019 2018/2019 2018/2019
6. mars 2019 2018 2018
8. mars 2018 2017 2017
13. mars 2017 2016 Større kvinneandel i nettskoleutdanning
14. mars 2016 2015 Færre deltagere på nettskoleutdanning
19. mars 2015 2014 Flest kvinnelige deltakere på nettkurs
1. juli 2014 2013 Én av fire nettskoledeltakere er kvinner i 20-årene
23. mai 2013 2012 Færre deltakere på nettkurs
6. desember 2012 2011 Flest kvinner på nettkurs
20. mai 2011 2010 Fortsatt nedgang i fjernundervisningen
20. mai 2010 2009 Færre studietimer i fjernundervisning
22. mai 2009 2008 Liten nedgang i fjernundervisning
22. mai 2008 2007 Flere kursfullføringer
14. mai 2007 2006 Færre kurstimer i fjernundervisningen