15744_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/arkiv
15744
Færre studietimer i fjernundervisning
statistikk
2010-05-20T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre studietimer i fjernundervisning

Fjernundervisningsinstitusjonene produserte til sammen 2,8 millioner normerte studietimer, og hadde i alt 18 400 kursfullføringer i 2009. Dette er en nedgang på 5 prosent fra året før

Fjernundervisning. Antall fullføringer. 2000-2009

Fjernundervisning. Antall normerte studietimer. 2000-2009

Fjernundervisningsinstitusjonene produserte 138 600, eller 5 prosent, færre normerte studietimer i 2009 sammenlignet med året før. De hadde også 1 800, eller 9 prosent, færre kursfullføringer. Kursaktiviteten i regi av frittstående fjernundervisningsinstitusjoner er blitt mer enn halvert siden år 2000. Antall normerte studietimer og kursfullføringer gikk ned med henholdsvis 55 og 52 prosent i perioden 2000-2009.

I gjennomsnitt hadde hver kursdeltaker 150 normerte studietimer i 2009. Høyest gjennomsnitt hadde deltakere på kurs i regi av Industriskolen med 313 normerte studietimer, mens deltakerne på kurs arrangert av Norsk Nettskole hadde lavest studietimer i gjennomsnitt, med 35 studietimer per deltaker.

NKI Nettstudier med flest fullføringer

NKI Nettstudier, NKS Nettstudie og Luftfartsskolen sto for 89 prosent av samtlige kursfullføringer i regi av fjernundervisningsinstitusjonene i 2009. Disse tre institusjonene sto også for 82 prosent av samtlige produserte studietimer. NKI Nettstudier hadde flest fullføringer, og produserte flest normerte studietimer. Institusjonen hadde 11 800 fullføringer med til sammen over 1,4 millioner normerte studietimer. Sammenlignet med året før hadde NKI Nettstudier i underkant av 9 prosent færre fullføringer og 8 prosent færre normerte studietimer i 2009.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB