218776_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
218776
Flest kvinnelige deltakere på nettkurs
statistikk
2015-03-19T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false
Statistikk over antall elever/studenter og antall fullførte kurs på godkjente nettskoler, etter deltakernes kjønn, alder og bosted.

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest kvinnelige deltakere på nettkurs

I 2014 var det rundt 16 400 deltakere i nettskoleutdanning, og 62 prosent av disse var kvinner. Hovedtyngden av kvinnene deltar på kurs innen økonomiske og administrative fag og er mellom 20-39 år.

Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosent
2013-2014
Fullførte utdanninger
I altMennKvinner
Rettet 20. august 2015.
Fagfelt i alt9 8553565
Allmenne fag7883961
Humanistiske og estetiske fag1 2383169
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk953694
Samfunnsfag og juridiske fag5583664
Økonomiske og administrative fag3 1452971
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag7426139
Helse-, sosial- og idrettsfag1 0001090
Primærnæringsfag-..
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag9878515
Uoppgitt fagfelt4444654
Figur 1. Fullførte utdanninger, etter fagfelt og kjønn. 2013-2014

Per 1.oktober 2014 var det 21 godkjente nettskoler med over 16 000 elever/studenter, og Akershus og Oslo var fylkene med flest deltakere. Også Hordaland, Rogaland og Buskerud har mange deltakere. Hovedtyngden av deltakerne i nettskoleutdanning er altså kvinner og 67 prosent er i 20- og 30-årene. Videre er om lag 20 prosent i 40-årene og bare 10 prosent er 50 år eller eldre.

Flest fullfører økonomiske og administrative fag

En kursfullføring på en nettskole vil si at en deltaker har fått vitnemål eller på annen måte fyller de krav som stilles for å ha fullført studietilbudet. Én deltaker kan følgelig ha fullført flere kurs. I løpet av skoleåret 2013/14 var det rundt 9 900 kursfullføringer, og den største andelen fullførte kurs var innen økonomiske og administrative fag med nesten 3 150 fullføringer – noe som utgjør 32 prosent av alle kursfullføringene på nettskoler. Også humanistiske og estetiske fag hadde mange kursfullføringer - noe over 1 200.

I alt ble 65 prosent av alle kursene fullført av kvinner, og den største kvinneandelen finner vi innen lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, hvor 94 prosent er kvinner. Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag har den største mannsandelen på 85 prosent.

De fleste kursene som fullføres er på videregående nivå – rundt 5 600. Ellers er det noe over 3 400 fullførte kurs på universitet og høgskolenivå, og 840 på fagskolenivå.

Nedgang i antall deltakereÅpne og lesLukk

Nedgangen i antall nettskoledeltakere skyldes at det har vært en overrapportering av deltakere på NKI nettskoler tidligere år. NKI har ved årets rapportering hatt en opprydding i sitt deltakerregister. Stiftelsen Norges Byggskole rapporterte dessuten kun fagskolestudenter i 2014

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB