431051_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
431051
statistikk
2020-12-09T08:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
true

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2019/2020

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Denne statistikken er nedlagt.

Kursdeltagelser etter utfall og nivå1
 2019-2020
 AntallProsent
 I altFullførtAvbruttHolder på
1Årstall i statistikken (f.eks. 2017-2018) henviser til perioden fra 1. juli til 30. juni året etter (f.eks. 1. juli 2017 til 30. juni 2018).
Rettet 10. mars 2021.
Alle nivåer20 60827,520,552,0
Videregående opplæring18 10122,622,355,1
Fagskoleutdanning31699,70,3-
Universitets- og høgskoleutdanning8813,66,879,5
Annen utdanning2 10359,38,232,5