257348_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
257348
Færre deltagere på nettskoleutdanning
statistikk
2016-03-14T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false
Statistikk over antall elever/studenter og antall fullførte kurs på godkjente nettskoler, etter deltakernes kjønn, alder og bosted.

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre deltagere på nettskoleutdanning

Nettskolene hadde i overkant av 14 200 deltagere høsten 2015, en nedgang på om lag 13 prosent fra året før. To av tre deltagere tok kurs innenfor videregående opplæring eller annen videregående utdanning.

Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosent
2014-2015
Fullførte utdanninger
I altMennKvinner
Fagfelt i alt10 7533763
Allmenne fag1 5253664
Humanistiske og estetiske fag8703961
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk773892
Samfunnsfag og juridiske fag6613169
Økonomiske og administrative fag3 3082773
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag7516832
Helse-, sosial- og idrettsfag1 0921288
Primærnæringsfag-..
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 3178911
Uoppgitt fagfelt4564060
Figur 1. Fullførte utdanninger, etter fagfelt og kjønn. 2014-2015

Flesteparten – 63 prosent - av deltakerne i nettskoleutdanning er kvinner, en andel som har vært noenlunde lik de siste årene. Aldersmessig befinner de aller fleste deltagerne seg i 20- og 30-årene. Bare 7 prosent av deltagerne er 50 år eller eldre.

To av tre deltagere, eller 9 600, deltok på kurs på videregående nivå, det vil si innenfor videregående opplæring under opplæringsloven, samt annen utdanning på videregående nivå. Om lag 2 800 deltok på kurs på universitets- og høgskolenivå, mens litt i overkant av 1 900 deltok på kurs på fagskolenivå.

Flest fullføringer innen økonomiske og administrative fag

I løpet av skoleåret 2014/15 var det nesten 11 000 kursfullføringer. 3 300 fullføringer var innen økonomiske og administrative fag, noe som utgjør 31 prosent av alle kursfullføringene på nettskoler. Det var også mange fullføringer innenfor allmenne fag, om lag 1 500.

Kjønnsmessige forskjeller i fullførte kurs

Det er tydelige kjønnsmessige forskjeller mellom ulike fagfelt. Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, er et fagfelt med høy kvinneandel blant fullførte kurs, 93 prosent. Helse-, sosial- og idrettsfag er et annet eksempel, med en kvinneandel på 88 prosent. Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag og Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, er fagfelt med en klar overvekt av menn. Menn stod for henholdsvis 89 og 68 prosent av kursfullføringene innen disse to fagfeltene.