15724_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/arkiv
15724
Flere kursfullføringer
statistikk
2008-05-22T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flere kursfullføringer

Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner rapporterte i alt 22 000 kursfullføringer i 2007, en oppgang på 6 prosent i forhold til året før. Antall normerte studietimer økte også, med 3 prosent i 2007 i forhold til 2006.

Kursfullføringer, etter kjønn og hovedemne. 2007

Kursfullføringer, etter tilbud om eksamen og nivå. 2007

Etter den store nedgangen i 2003 har kursaktiviteten i regi av fjernundervisningsinstitusjonene holdt seg nokså stabil de siste årene. På lik linje med tidligere år var det fortsatt flere kvinner som fullførte fjernundervisningskurs enn menn. Kvinner stod for vel 53 prosent av samtlige kursfullføringer i 2007.

Flest på kurs i samfunnsfag

I 2007 var 5 000 av kursfullføringene innenfor samfunnsfag, 4 000 innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag og 3 700 innenfor økonomi og IKT. Disse utgjorde til sammen 58 prosent av alle fullføringer. Færrest deltakere var det innenfor naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag med 80 fullføringer.

De fleste deltakerne som fullførte ett eller flere kurs innenfor samfunnsfag, var kvinner i aldersgruppen 30-49 år. De utgjorde 41 prosent av alle fullføringer innenfor dette hovedemnet. Derimot var 47 prosent av deltakerne som fullførte ett eller flere kurs innenfor samferdsels- og kommunikasjonsfag menn i aldersgruppen 30-49 år. Sammenlignet med tidligere år var det ikke store endringer i forhold til kjønn og valg av hovedemne.

Halvparten fikk tilbud om offentlig eksamen

10 900 fullføringer i 2007 hadde et tilbud om offentlig eksamen, mens 10 600 fikk tilbud om å ta intern eksamen. Det var 2 prosent som ikke fikk tilbud om noen form for eksamen.

62 prosent av de som fikk tilbud om offentlig eksamen, tok kurs på nivå tilsvarende videregående skole. Statistikken gir informasjon om hvor mange som ble tilbudt offentlig eksamen, men sier ikke noe om hvor mange som benyttet seg av muligheten, og heller ikke noe om hvordan resultatet ble.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB