15722_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/arkiv
15722
Liten nedgang i fjernundervisning
statistikk
2009-05-22T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten nedgang i fjernundervisning

I 2008 ble det fullført 20 000 kurs i regi av de frittstående fjernundervisningsinstitusjonene. Dette er 1 700, eller 8 prosent, færre kursfullføringer enn året før. Også antall normerte studietimer gikk ned med 8 prosent fra 2008 til 2007.

Kursfullføringer, etter kjønn og hovedemne. 2008. Prosent

Kvinner stod for 55 prosent av alle kursfullføringene i 2008. 33 prosent av kvinnene tok kurs innenfor samfunnsfag, mens 25 prosent tok kurs innenfor økonomi og IKT-fag.

Kvinner var i klart flertall på kurs innenfor estetiske fag og håndverksfag (97 prosent), helse-, sosial- og idrettsfag (94 prosent), samfunnsfag (76 prosent) og økonomi og IKT-fag (76 prosent).

Flest kurs på videregående skole-nivå

De fleste kursene som blir gjennomført ved fjernundervisningsinstitusjonene er kurs som er klassifisert i forhold til det ordinære utdanningssystemet. I 2008 var 57 prosent av alle kursfullføringene på videregående skole-nivå, mens 40 prosent av fullføringene var på universitets- og høgskolenivå.

Antall kursfullføringer, etter tilbud om eksamen og nivå. 2008

46 prosent av kursfullføringene - 9 200 fullføringer - førte frem til tilbud om offentlig eksamen. Av disse kvalifiserte 56 prosent til eksamen på videregående nivå og 44 prosent til eksamen på universitets- og høgskolenivå.

Flest 30-49-åringer på kurs

98 prosent av deltakerne var fordelt etter alder. Personer i alderen 30 til 49 år gjennomførte til sammen 11 200 fjernundervisningskurs. Dette utgjør hele 56 prosent av kursfullføringene. Personer i alderen 14 til 29 år stod for 31 prosent av kursfullføringene.

Alderssammensetningen varierte også i forhold til valg av emne. Blant deltakere i alderen 14 til 29 år var det flest som tok kurs innenfor samfunnsfag (27 prosent) og samferdsels- og kommunikasjonsfag (22 prosent). For aldersgruppen 30-49 år utgjorde samfunnsfag og økonomi og IKT-fag henholdsvis 23 og 20 prosent av fullføringene. 23 prosent av deltakere i aldersgruppen 50 år og eldre var på kurs innenfor samfunnsfag.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB