53363_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
53363
Fortsatt nedgang i fjernundervisningen
statistikk
2011-05-20T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i fjernundervisningen

Fjernundervisningsinstitusjonene hadde i alt 17 100 kursfullføringer i 2010. Dette er en nedgang på 1 200, eller 7 prosent, fra året før.

Antall kursfullføringer har blitt mer enn halvert siden år 2000. Størst nedgang i kursfullføringer var det i kurs med tilbud om offentlig eksamen, fra 28 400 i 2000 til 7 700 i 2010. Antall fullføringer av kurs med tilbud om intern eksamen har derimot økt fra 6 000 til 9 200 siden år 2000.

Kursfullføringer, etter kjønn og bostedsfylke. 2010. Prosent

Antall fullføringer, etter tilbud om eksamen. 2000-2010

Kvinner i flertall

Kvinner stod for 58 prosent av alle kursfullføringene i 2010. Høyest andel kvinner var det i Sogn og Fjordane, med hele 76 prosent kvinner. Ikke alle fylkene hadde overvekt av kvinner når det gjelder antall kursfullføringer. I Sør-Trøndelag stod menn for 52 prosent av fullføringene, mens i Finnmark og Telemark var fullføringene nesten helt jevnt fordelt mellom menn og kvinner.

Samfunnsfag fortsatt mest populært

Det var klart flest kursfullføringer innenfor samfunnsfag, med 4 600 fullføringer, eller 27 prosent, av samtlige kursfullføringer i regi av fjernundervisningsinstitusjonene i 2010. Deretter fulgte økonomi og IKT-fag med 18 prosent, og samferdsels- og kommunikasjonsfag med 15 prosent. Rekkefølgen på de tre mest populære fagene har vært den samme de tre siste årene.

Samfunnsfag var for niende året på rad det faget med flest kursfullføringer tatt av kvinner. Hele 33 prosent av kursfullføringene tatt av kvinner i 2010 var i samfunnsfag. Samferdsels- og kommunikasjonsfag var for tiende året på rad faget med flest kursfullføringer tatt av menn. Hele 34 prosent av kursfullføringene tatt av menn i 2010 var i samferdsels- og kommunikasjonsfag.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB