175477_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
175477
Én av fire nettskoledeltakere er kvinner i 20-årene
statistikk
2014-07-01T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false
Statistikk over antall elever/studenter og antall fullførte kurs på godkjente nettskoler, etter deltakernes kjønn, alder og bosted.

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2013

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Teksten og tabellene ble rettet og figur 2 (Andel fullførte kurs, etter kjønn og fagfelt) ble fjernet, den 28. november 2014, på grunn av feil.

Én av fire nettskoledeltakere er kvinner i 20-årene

I alt er det 21 400 deltakere i nettskoleutdanning, og kvinner i alderen 20-29 år utgjør 24 prosent. Til sammenligning utgjør menn i samme aldersgruppe kun 14 prosent av alle kursdeltakerne.

Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosent
2012-2013
Fullførte utdanninger
I altMennKvinner
Rettet 27. november 2014.
Fagfelt i alt8 3473664
Allmenne fag7483664
Humanistiske og estetiske fag6262575
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk8831189
Samfunnsfag og juridiske fag5493169
Økonomiske og administrative fag3 0303169
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag5455149
Helse-, sosial- og idrettsfag775991
Primærnæringsfag30100
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag1 1168614
Uoppgitt fagfelt723961
Figur 1. Elever/studenter i nettskole, etter kjønn og alder

Som vist i figur 1, er det i aldersgruppen 20-29 år det er flest deltakere på nettskoler. Det er også mange deltakere over 30 år. Til sammen er 61 prosent av alle kursdeltakerne 30 år eller eldre. Kvinner er i flertall i samtlige alderskategorier. Totalt utgjør de 61 prosent av alle nettskoledeltakerne.

Flest kursfullføringer innen økonomiske og administrative fag

Av de 8 350 som fullførte nettskoleutdanning i 2012/2013 var 26 prosent kvinnelige deltakere under 30 år. Disse fullførte flest kurs innenfor feltet ‘økonomiske og administrative fag’. Det er også det fagfeltet det er flest kursfullføringer i totalt sett. Blant de mannlige deltakerne var det også mange kursfullføringer innen ‘økonomiske og administrative fag’, men mennene fullfører flest kurs innen ‘samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag’.

Flest kursdeltakere på videregående nivå

Nettskoleutdanning tilbys i all hovedsak på videregående nivå , fagskolenivå og universitets- og høgskolenivå, hvorav 71 prosent tar kurs på videregående nivå. Også når det gjelder fullførte kurs, var andelen størst på videregående nivå, med 66 prosent. 25 prosent av kursene ble fullført på universitets- og høgskolenivå.

Det tilbys videre tre ulike undervisningsformer ved nettskoleutdanning: stedbasert undervisning, nettbasert undervisning uten samlinger og nettbasert undervisning med samlinger. Det store flertallet av deltakerne tar nettbaserte studier uten samlinger, hele 92 prosent. Av disse tar 73 prosent studier på videregående nivå.

NKI Fjernundervisning har flest deltakere

NKI fjernundervisning er den utdanningsinstitusjonen med desidert flest deltakere, mens NKS nettstudier hadde flest kursfullføringer. Samtlige av deltakerne på NKI fjernundervisning tar nettbaserte studier uten samlinger, og 80 prosent tar kurs på videregående nivå. I skoleåret 2012/2013 var det rundt 2 900 kursfullføringer på NKS nettstudier, mens NKI fjernundervisning hadde1 900 kursfullføringer. Andelen menn som fullførte var henholdsvis 19 prosent på NKS og 58 prosent på NKI.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB