106640_not-searchable
/utdanning/statistikker/fjernund/aar
106640
Færre deltakere på nettkurs
statistikk
2013-05-23T10:00:00.000Z
Utdanning
no
fjernund, Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt), nettstudier, voksenopplæring, kurs, kursfullføring, fjernundervisning, e-læring, hovedemner (for eksempel språkfag, samfunnsfag, servicefag)Voksenopplæring , Utdanning
false

Voksenopplæring, godkjente nettskoler (opphørt)2012

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tekst og tabeller er rettet den 25. juni 2014, på grunn av feil.

Færre deltakere på nettkurs

Nettskolene hadde i overkant av 17 000 deltakere høsten 2012, en nedgang på nesten 12 prosent fra året før. I overkant av 15 000 av deltakerne tar rene nettbaserte tilbud uten samling av deltakerne. Antall fullførte kurs i skoleåret 2011/12 var noe over 9300.

Nettskoler, fullførte utdanninger, etter deltakers fagfelt og kjønn. Skoleår. Prosent
2011-2012
Fullførte utdanninger
I altMennKvinner
Rettet 24. juni 2014.
Fagfelt i alt9 2633466
Allmenne fag1785347
Humanistiske og estetiske fag5962872
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk1 1861090
Samfunnsfag og juridiske fag5903268
Økonomiske og administrative fag3 9933664
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag5346733
Helse-, sosial- og idrettsfag1 203793
Primærnæringsfag163863
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag7118515
Uoppgitt fagfelt2563565
Nettskoler, elever/studenter, etter alder og kjønn. 1. oktober 2012. Prosent

Nettskolene tilbyr tre undervisningsformer: stedbasert undervisning, nettbasert undervisning med samlinger av deltakerne i nettskolens regi og nettbasert undervisning uten samlinger.

Flest deltakere på nettbaserte studier uten samling

89 prosent av deltakerne, eller 15 000 personer, tar nettbaserte studier uten samling. Av disse tar 72 prosent nettkurs på videregående nivå , 10 prosent på fagskolenivå og 18 prosent på universitets- og høgskolenivå . NKI Fjernundervisning har høyest antall deltakere med 9 000, av disse tar 7 400 kurs på videregående nivå.

2 000 færre deltakere siden 2011

Nedgangen i antall deltakere er størst på fagskolenivå med 19 prosent og minst for elever under lov om videregående opplæring med 7,5 prosent.

Det er store variasjoner blant skolene i deltakerantall fra høsten 2011 til høsten 2012. OPK Instituttet nettstudier hadde en økning på 115 prosent og Fagbokforlaget nettskole hadde en deltakerøkning på 81 prosent, mens både Aftenskolen Høyres Studieforbund og Senter for eiendomsfag hadde en nedgang i deltakertall på i underkant av 50 prosent fra forrige skoleår.

Fullføring av kurs

Det var noe over 9200 kursfullføringer skoleåret 2011/12. Fordelingen av kvinner og menn på nettstudier er henholdsvis 62 og 38 prosent. Denne fordelingen gjenspeiles også i kursfullføringer. Det er kvinnene som i størst grad fullfører kurs; 66 prosent av alle som fullførte et kurs i skoleåret 2011/12 var kvinner. For kursfullføringene skoleåret 2011/12 var kvinner i flertall på 'lærerutdanninger' og utdanninger i 'pedagogikk' og 'helse-, sosial- og idrettsfag', med en andel på 90 prosent.

Flest kursfullføringer innenfor økonomiske og administrative fag

For skoleåret 2011/12 var det flest kursfullføringer innenfor 'økonomiske og administrative fag'. Innenfor dette fagfeltet var kursfullføringene etter nivå ca. 24 prosent på videregående nivå, 64 prosent på universitets- og høyskolenivå og 12 prosent for fagskoleutdanning. Andelen kvinner på fagfeltet var 64 prosent.

Det var i overkant av 45 prosent kursfullføringer på videregående nivå, deretter fulgte universitets- og høyskolenivå med om lag 44 prosent kursfullføringer og til slutt fagskoleutdanning med 10 prosent.

På videregående nivå var det flest kursfullføringer ved økonomiske og administrative fag med 940 etterfulgt av 'humanistiske og estetiske fag' med 570 fullføringer. For universitets- og høyskolenivå var det flest kursfullføringer ved 'økonomiske og administrative fag' med 2500 kursfullføringer.

Flest deltakere i 20-årene

Hovedtyngden av dem som tar utdanning på nettskoler er i alderen 20 til 39 år. Aldersgruppen 20 til 29 år utgjør 35 prosent av deltakerne, gruppen fra 30 til 39 år utgjør 31 prosent og aldersgruppen fra 40 til 49 år utgjør 21 prosent av alle deltakerne. I underkant av 90prosent av alle deltakere på nettkurs høsten 2012 var i alderen 20 til 50 år.