Statistikkområde

Transport og reiseliv: Landtransport

Alt innhold for delområdet landtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økning i transportarbeidet

  Artikkel
 • Sterk vekst i kjøringen med elbiler og hybrider

  De samlede kjørelengdene for norske elbiler og hybridbiler økte med mer enn 40 prosent fra 2016 til 2017 og sto til sammen for rundt 10 prosent av all kjøring med norske personbiler i fjor.

  Artikkel
 • Omsetningssvikt for sjøtransport

  Etter en kontinuerlig økning siden 2010, falt omsetningen for bedriftene i hele sjøfartsnæringen for første gang med 8,2 prosent fra 2015, og utgjorde 151,6 milliarder kroner i 2016.

  Artikkel
 • 2 drept i trafikken i mars

  I løpet av mars i år omkom 2 personer i veitrafikkulykker. Dette er 5 færre enn mars i fjor. Begge de omkomne var menn.

  Artikkel
 • Over 140 000 elbiler i Norge

  Tallet på registrerte elbiler i Norge var 142 490 ved inngangen til 2018 – en økning på over 40 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Flere omkom i februartrafikken

  I februar 2018 registrerte politiet at 8 personer mistet livet på norske veier. Det er 3 flere enn i samme måned i fjor. Av de omkomne var 6 menn og 2 kvinner.

  Artikkel
 • Vekst for alle transportformer

  Ifølge foreløpige tall hadde kollektivtransporten 25,1 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før. Det gir en samlet økning på 15,8 prosent. 

  Artikkel
 • Økt transportarbeid

  Det innenlandske transportarbeidet økte med 5,9 prosent i 3. kvartal 2017 sammenliknet med 3. kvartal i 2016. Tilsvarende var det en økning på 9,4 prosent i transportarbeidet i forbindelse med kjøring til og fra utlandet.

  Artikkel
 • Baltiske og polske biler fraktet 20 prosent av godset

  Totalt transporterte lastebiler 13,8 millioner tonn gods over grensen i 2017. Biler fra baltiske land og Polen fraktet til sammen 19,4 prosent, nesten dobbelt så mye som i 2012.

  Artikkel
 • 6 omkom i januartrafikken

  I januar 2018 registrerte politiet at 6 personer omkom på norske veier, 4 menn og 2 kvinner. Dette er samme antall omkomne som i januar i fjor.

  Artikkel
 • Mindre utslipp per kjørte kilometer

  Klimagassutslippene fra veitrafikk har økt betraktelig siden 1990. Men siden transport av både personer og gods har økt enda mer, har utslippene per kilometer som én person eller ett tonn gods fraktes gått ned.

  Artikkel
 • Rekordlave 109 omkom i trafikken

  109 personer omkom i trafikken i 2017, 26 færre enn året før. I tiårsperioden 2007–2016 har det i gjennomsnitt omkommet 181 personer.

  Artikkel
 • Økte kostnader for vinterdrift av veger i 2017

  Kostnadene for vinterdrift av veger økte med 2,5 prosent fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017. For 2017 økte kostnadene med 3,3 prosent i gjennomsnitt.

  Artikkel
 • Økt veiutbygging, men bilavgiftene faller

  De siste årene har offentlige utgifter til veier økt og bilavgiftene falt. Vinnerne er elbil-eierne.

  Artikkel
 • Sterkest vekst i bussnæringen

  Kollektivtransporten hadde 3,8 millioner flere påstigninger i 3. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 2,6 prosent. Bussnæringen frakter desidert flest passasjerer og hadde den sterkeste passasjerveksten.

  Artikkel