34 menn og 11 kvinner omkom i trafikken i første halvår

Publisert:

Til sammen har 45 personer mistet livet på norske veier frem til 1. juli 2018. Dette er det samme tallet som i første halvår i fjor.

Gjennomsnittet for perioden januar-juni de siste ti årene( 2008 - 2017) er 79 omkomne viser tall fra statistikken over veitrafikkulykker

Av de 45 omkomne hittil i år var det blant andre 29 bilførere, 5 syklister og 3 fotgjengere.

Færre omkomne på motorsykkel og moped

I løpet av årets seks første måneder har 6 omkommet på motorsykkel eller moped. Dette er 4 færre enn i tilsvarende periode i fjor.

Antallet omkomne bilførere var derimot lavere i fjorårets første halvdel.

12 personer omkom i juni

I juni registrerte politiet 12 trafikkdrepte, 2 flere enn i juni i fjor. I gjennomsnitt har junitrafikken krevd 19 menneskeliv i tiårsperioden 2008 – 2017 Blant de omkomne i juni var det 6 bilførere og 3 motorsyklister.

Færre hardt skadde i 1. kvartal

87 personer ble hardt skadd i 1. kvartal 2018. Av disse ble 68 personer hardt skadd i bil. På grunn av etterslep i registreringen, som særlig slår ut for skadde inklusive hardt skadde, frigis disse tallene med en forsinkelse på tre måneder.

Figur 1. Personer drept i trafikken

Juni Januar- Mai
2008 32 105
2009 22 74
2010 31 64
2011 21 62
2012 11 64
2013 16 57
2014 18 57
2015 9 38
2016 15 47
2017 10 35
2018* 12 33