Drosjene kjører mindre

Publisert:

Drosjene kjørte i alt 502 millioner kilometer i 2017. Det var en nedgang på 2,8 prosent fra fjoråret og 5,7 prosent sammenlignet med 2014.

I 2017 ble nesten en tredjedel eller 159 millioner av kilometerne i drosjenæringen kjørt i nabofylkene Akershus og Oslo, viser nye tall fra statistikken Drosjetransport. Oslo stod for 112 millioner og Akershus for 47.

Hordaland plasserte seg mellom disse to fylkene med 62 millioner kjørte kilometer. Færrest kjørte drosjekilometer har Sogn og Fjordane, Finnmark og Aust-Agder med henholdsvis 4, 6 og 8 millioner.

Figur 1. Kilometer kjørt i næring i alt (1 000 km). 2017

Fylke Kjørelengde (1000 km)
Sogn og Fjordane 4284
Finnmark - Finnmárku 6170
Aust-Agder 7818
Nord-Trøndelag 8997
Telemark 12894
Møre og Romsdal 15333
Oppland 15588
Hedmark 15908
Nordland 16398
Vestfold 16710
Troms - Romsa 17331
Vest-Agder 18609
Østfold 19520
Buskerud 23272
Sør-Trøndelag 38456
Rogaland 43592
Akershus 47173
Hordaland 61891
Oslo 112276

Størst nedgang i Rogaland

Nedgangen i kilometer kjørt i drosjenæringa nasjonalt skjulte store regionale forskjeller. Den største reduksjonen i kjørte kilometer siden 2014 var i Rogaland, Oslo og Vest-Agder. De tre fylkene hadde en nedgang på henholdsvis 16, 14 og 12 prosent. Buskerud, Troms og Finnmark hadde i samme perioden sterkest økning i kjørte kilometer med henholdsvis 11, 9 og 8 prosent.

Figur 2. Prosentvis endring i kilometer kjørt i næring i alt. 2014-2017

ØSTFOLD -6.7
AKERSHUS -8.3
OSLO -13.9
HEDMARK -9.1
OPPLAND 5.9
BUSKERUD 11.1
VESTFOLD -4.0
TELEMARK -5.9
AUST-AGDER -0.9
VEST-AGDER -12.0
ROGALAND -16.3
HORDALAND -2.2
SOGN OG FJORDANE 5.1
MØRE OG ROMSDAL 0.3
SØR-TRØNDELAG 7.8
NORD-TRØNDELAG -1.0
NORDLAND 4.8
TROMS - ROMSA 9.2
FINNMARK - FINNMÁRKU 8.3
Figur 2. Prosentvis endring i kilometer kjørt i næring i alt. 2014-2017
ØSTFOLD -6.7
AKERSHUS -8.3
OSLO -13.9
HEDMARK -9.1
OPPLAND 5.9
BUSKERUD 11.1
VESTFOLD -4.0
TELEMARK -5.9
AUST-AGDER -0.9
VEST-AGDER -12.0
ROGALAND -16.3
HORDALAND -2.2
SOGN OG FJORDANE 5.1
MØRE OG ROMSDAL 0.3
SØR-TRØNDELAG 7.8
NORD-TRØNDELAG -1.0
NORDLAND 4.8
TROMS - ROMSA 9.2
FINNMARK - FINNMÁRKU 8.3

Det var betydelige regionale forskjeller for andelene kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. I 2017 hadde Hedmark og Finnmark størst andel kjøring med passasjer, begge oppnådde en utnyttelsesgrad på 70 prosent. I motsatt ende lå Rogaland med en andel på 45 prosent. Andelen kjøring med passasjer var også liten i Akershus, Vest-Agder og Oslo med 47 prosent.

Figur 3. Andel kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. 2017

ØSTFOLD 57.8
AKERSHUS 46.5
OSLO 47.1
HEDMARK 69.9
OPPLAND 62.3
BUSKERUD 53.2
VESTFOLD 53.5
TELEMARK 58.5
AUST-AGDER 63.7
VEST-AGDER 46.5
ROGALAND 45.0
HORDALAND 55.0
SOGN OG FJORDANE 62.7
MØRE OG ROMSDAL 48.8
SØR-TRØNDELAG 56.2
NORD-TRØNDELAG 57.7
NORDLAND 65.5
TROMS - ROMSA 64.8
FINNMARK - FINNMÁRKU 70.2
Figur 3. Andel kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. 2017
ØSTFOLD 57.8
AKERSHUS 46.5
OSLO 47.1
HEDMARK 69.9
OPPLAND 62.3
BUSKERUD 53.2
VESTFOLD 53.5
TELEMARK 58.5
AUST-AGDER 63.7
VEST-AGDER 46.5
ROGALAND 45.0
HORDALAND 55.0
SOGN OG FJORDANE 62.7
MØRE OG ROMSDAL 48.8
SØR-TRØNDELAG 56.2
NORD-TRØNDELAG 57.7
NORDLAND 65.5
TROMS - ROMSA 64.8
FINNMARK - FINNMÁRKU 70.2

Stabil andel tomkjøring nasjonalt

I landet sett under ett ble 53,0 prosent av alle kilometer kjørt med passasjer i bilen i fjor. Det var en oppgang på 0,4 prosent fra 2016. I perioden 2014–2017 gikk andelen kilometer med passasjer i bilen ned 0,2 prosent.

I noen fylker var endringene i utnyttelsesgraden større. Hordaland og Nord-Trøndelag skilte seg ut, i Hordaland gikk andelen kjøring med passasjer ned 8 prosent og i Nord-Trøndelag opp 9. Men i sju fylker endret utnyttelsesgraden seg mindre enn 1 prosent mellom 2014 og 2017.

Figur 4. Prosentvis endring i andel kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. 2014-2017

ØSTFOLD 0.7
AKERSHUS -0.2
OSLO 0
HEDMARK 1.9
OPPLAND -0.3
BUSKERUD -2.7
VESTFOLD -1.8
TELEMARK -0.7
AUST-AGDER 5.1
VEST-AGDER 3.1
ROGALAND -0.2
HORDALAND -7.7
SOGN OG FJORDANE 2
MØRE OG ROMSDAL -3.4
SØR-TRØNDELAG -2.3
NORD-TRØNDELAG 9.1
NORDLAND 2.7
TROMS - ROMSA 0.3
FINNMARK - FINNMÁRKU -2.1
Figur 4. Prosentvis endring i andel kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. 2014-2017
ØSTFOLD 0.7
AKERSHUS -0.2
OSLO 0
HEDMARK 1.9
OPPLAND -0.3
BUSKERUD -2.7
VESTFOLD -1.8
TELEMARK -0.7
AUST-AGDER 5.1
VEST-AGDER 3.1
ROGALAND -0.2
HORDALAND -7.7
SOGN OG FJORDANE 2
MØRE OG ROMSDAL -3.4
SØR-TRØNDELAG -2.3
NORD-TRØNDELAG 9.1
NORDLAND 2.7
TROMS - ROMSA 0.3
FINNMARK - FINNMÁRKU -2.1

Hver tiende krone kontant

I 2017 ble 12 prosent av total omsetning i hele landet betalt kontant. Det var en nedgang på 14 prosent fra fjoråret og 29 prosent sammenlignet med 2014. I de fleste fylkene kom rundt hver tiende krone kontant.

Hedmark, Sør-Trøndelag og Oppland hadde lavest andel kontant betaling, 8 prosent. I Vestfold, Troms og Buskerud var andelen kontant betaling størst med henholdsvis 15, 16 og 19 prosent.

Figur 5. Andel kontant omsetning. 2017

ØSTFOLD 12
AKERSHUS 9
OSLO 13
HEDMARK 8
OPPLAND 8
BUSKERUD 19
VESTFOLD 15
TELEMARK 14
AUST-AGDER 14
VEST-AGDER 12
ROGALAND 11
HORDALAND 10
SOGN OG FJORDANE 9
MØRE OG ROMSDAL 10
SØR-TRØNDELAG 8
NORD-TRØNDELAG 9
NORDLAND 11
TROMS - ROMSA 16
FINNMARK - FINNMÁRKU 10
Figur 5. Andel kontant omsetning. 2017
ØSTFOLD 12
AKERSHUS 9
OSLO 13
HEDMARK 8
OPPLAND 8
BUSKERUD 19
VESTFOLD 15
TELEMARK 14
AUST-AGDER 14
VEST-AGDER 12
ROGALAND 11
HORDALAND 10
SOGN OG FJORDANE 9
MØRE OG ROMSDAL 10
SØR-TRØNDELAG 8
NORD-TRØNDELAG 9
NORDLAND 11
TROMS - ROMSA 16
FINNMARK - FINNMÁRKU 10

Drosjestatistikk laget av Skatteetatens data

Skatteetaten samler årlig inn opplysninger om de rundt 6 000 foretakene som i alt har om lag 8 000 løyver til å kjøre drosje. Det som innrapporteres er kontantomsetning, elektronisk omsetning, kjørte kilometer og opptatte kilometer. Skatteetaten bruker denne informasjonen til å kontrollere at foretakene følger skatte- og avgiftsreglene. SSB gjenbruker opplysningene til å lage statistikk.

Kontakt