16-åringer mest utsatt i trafikken

Publisert:

Endret:

106 personer omkom i dødsulykker på norske veier i fjor, mens 665 ble hardt skadd. Det er 16-åringene som er mest utsatt for dødsfall og alvorlige skader i trafikken.

Tallet på drepte falt med 29 fra 2016 til 2017, mens antall hardt skadde økte med 9¹, viser nye tall fra statistikken veitrafikkulykker. Vi må tilbake til 1947 for å finne et lavere antall omkomne og hardt skadde i trafikken. Da var antallet henholdsvis 94 og 640.

Også i de andre nordiske landene finner vi en tilsvarende positiv utvikling. I Sverige omkom 253 mot 270 i 2016. I Danmark omkom 183 i trafikken i fjor mot 211 året før, ifølge foreløpige tall. Tilsvarende var det i Finland, hvor antallet ble redusert fra 258 til 212 i 2017.

Antallet lettere skadde utgjorde 4 246 i 2017, om lag 370 færre enn året før.

Figur 1. Veitrafikkulykker. Personer drept eller skadd, etter skadegrad. 2005-2017. 2005=100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Drepte 100.00 108.04 104.02 113.84 94.64 92.86 75.00 64.73 83.48 65.63 52.23 60.27 47.32
Hardt skadd 100.00 96.21 89.97 88.74 76.87 73.08 69.50 71.55 71.95 68.99 70.93 67.14 68.27
Lettere skadd 100.00 93.77 93.53 93.14 82.39 77.41 74.13 71.00 60.85 57.08 51.09 48.79 44.91

Kart 1

Figur 6. Drepte i perioden 2015-2017 fordelt på vegnettet

Kart 2

Figur 7. Hardt skadde i perioden 2015-2017 fordelt på vegnettet

25 000 omkom på EU-veiene

EU-kommisjonen har nylig frigitt foreløpige tall som viser at 25 300 omkom i EU-landene i 2017, kun 300 færre enn i 2016. Dette tilsvarer en risiko for å omkomme i EU-trafikken på 4,9 per 100 000 innbyggere.

I Norge var risikoen kun 2,0 omkomne per 100 000 innbyggere i 2017. Hvis EU-landene hadde hatt samme risiko for å omkomme i trafikken som Norge, ville antallet omkomne blitt redusert fra 25 300 til om lag 10 000.

Figur 2. Veitrafikkulykker. Personer drept i nordiske land per 100 000 av folkemengden. 2004-2017

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*
Danmark 6.8 6.1 5.6 7.5 7.4 5.5 4.6 3.9 3.0 3.4 3.2 3.1 3.7 3.2
Finland 7.2 7.2 6.4 7.2 6.5 5.2 5.1 5.4 4.7 4.7 4.1 4.9 4.4 3.9
Norge 5.6 4.9 5.2 5.0 5.4 4.4 4.2 3.4 2.9 3.7 2.9 2.2 2.6 2.0
Sverige 5.3 4.9 4.9 5.2 4.3 3.9 2.8 3.4 3.0 2.7 2.8 2.6 2.7 2.5

16- og 17-åringer utsatt

Hvis vi ser på antall omkomne og hardt skadd i trafikken per ettårig aldersgruppe, ser vi at risikoen var størst for 16-åringene med 43 omkomne og hardt skadde per 100 000 innbyggere i 2017. Også 17-åringene hadde høy risiko med 34,9. Nest høyest risiko målt på denne måten hadde 83-åringene med 36,2 drepte og hardt skadde per 100 000 innbygger.

Figur 3. Drepte og hardt skadde etter ettårig alder per 100 000 innbyggere. 2017

Personer drept eller hardt skadd per 100000 innbyggere
0 år 0.0
1 år 1.7
2 år 0.0
3 år 1.6
4 år 0.0
5 år 6.3
6 år 1.6
7 år 1.5
8 år 1.5
9 år 4.6
10 år 4.7
11 år 3.1
12 år 1.6
13 år 6.4
14 år 8.0
15 år 8.1
16 år 43.0
17 år 34.9
18 år 24.1
19 år 13.7
20 år 11.9
21 år 17.5
22 år 27.8
23 år 20.4
24 år 17.2
25 år 11.1
26 år 20.3
27 år 14.6
28 år 15.9
29 år 12.0
30 år 15.1
31 år 12.4
32 år 5.6
33 år 11.3
34 år 12.8
35 år 14.0
36 år 12.9
37 år 18.4
38 år 20.1
39 år 13.0
40 år 5.9
41 år 14.5
42 år 14.1
43 år 9.5
44 år 24.4
45 år 17.1
46 år 26.2
47 år 19.9
48 år 16.9
49 år 13.1
50 år 20.3
51 år 13.6
52 år 15.2
53 år 21.2
54 år 17.7
55 år 16.6
56 år 18.5
57 år 15.6
58 år 14.1
59 år 22.2
60 år 13.0
61 år 17.7
62 år 16.6
63 år 15.3
64 år 19.1
65 år 12.4
66 år 5.6
67 år 14.8
68 år 16.7
69 år 18.5
70 år 9.1
71 år 3.6
72 år 24.5
73 år 21.6
74 år 22.3
75 år 21.9
76 år 25.8
77 år 22.4
78 år 17.0
79 år 29.4
80 år 32.2
81 år 35.0
82 år 28.9
83 år 36.2
84 år 16.7
85 år 22.6
86 år 31.1
87 år 20.4
88 år 23.9
89 år 17.8
90 år 0.0
91 år 12.0
92 år 0.0

Flest omkomne sitter i bil

Godt over halvparten av de 106 trafikkdrepte i fjor var enten bilfører (51) eller bilpassasjer (12). Antallet omkomne motorsyklister holder seg stabilt på 20-tallet. 20 omkom i 2017, 22 i 2016 og 20 i henholdsvis 2015 og 2014.

Antallet omkomne syklister ble redusert fra 12 til 9, mens tallet på trafikkdrepte fotgjengere ble redusert fra 15 i 2016 til 11 i fjor.

Betydelig færre singelulykker

Omkomne i såkalte singelulykker hvor utforkjøring dominerer, utgjorde i 2016 40,7 prosent av de omkomne. Møteulykkene utgjorde 31,1 prosent.

I 2017 var bildet litt annerledes. Møteulykkenes andel av de trafikkdrepte økte til 45 prosent, mens singelulykkenes andel av de omkomne ble redusert til 27 prosent.  Fotgjengerulykkene utgjorde 10 prosent av de omkomne i fjor, mot 11 prosent i 2016.

Figur 4. Veitrafikkulykker. Skadde og drepte, etter ulykkesgruppe. 2017

Ulykker i alt Skadde Dødsulykker Drepte
Andre uhellsgrupper 43.1 44.0 17.6 17.0
Enslig kjøretøy utfor veien/veltet i veibanen 33.9 30.1 28.4 27.4
Møteulykker 13.7 18.4 43.1 45.3
Fotgjengerulykker 9.3 7.6 10.8 10.4

Dødsulykkene skjer utenfor tettbygd strøk

Av de 106 som ble drept i trafikken i 2017, omkom 80 prosent utenfor tettbygd strøk (84 personer).  Drøyt halvparten av disse omkom i en møteulykke.

Figur 5. Veitrafikkulykker. Ulykker etter bostedsstrøk. 2017

I tettbygd strøk Utenfor tettbygd strøk
Drepte 21 84
Antall dødsulykker 21 80

111 vogntog innblandet i veitrafikkulykker

13 personer omkom i ulykker hvor vogntog var innblandet, mot 15 i 2016. 9 av de omkomne satt i en personbil og 1 i vogntog. I alt var 111 vogntog innblandet i en trafikkulykke med personskade, mot 137 i 2016.

 

Ingressen endret: 29.05.2018

¹Tallet er endret: 29.05.2018