Feriemåneden juli krevde 11 liv

Publisert:

Det omkom 11 personer på norske veier i juli – 8 menn og 3 kvinner. Det er 1 mer enn i samme måned i fjor. I tiårsperioden 2008–2017 har det i gjennomsnitt omkommet 18 personer i juli måned.

Av de 11 omkomne var 5 bilførere og 3 motorsyklister.

56 trafikkdrepte hittil i år

Foreløpige tall for årets sju første måneder, viser at 56 personer har mistet livet på norske veier. Dette er èn mer enn i tilsvarende periode i 2017 da 55 personer mistet livet. Gjennomsnittet for perioden januar til juli i tiårsperioden 2008-2017 er 97 omkomne.

Av de omkomne hittil i år var 34 bilførere, 3 bilpassasjerer, 8 motorsyklister, 2 mopedister, 5 syklister og 3 fotgjengere.

Figur 1. Personer drept i trafikken

Januar- juni Juli
2008 137 25
2009 96 20
2010 95 26
2011 83 16
2012 75 13
2013 73 17
2014 75 18
2015 47 15
2016 62 22
2017 45 10
2018* 45 11

• Se flere tall og tabeller i statistikken Veitrafikkulykker med personskade.