Kollektivtransport2. kvartal 2014

Innhold

Arkiv for Kollektivtransport - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. januar 2013 3. kvartal 2012 Passasjervekst med buss og bane
1. oktober 2012 2. kvartal 2012 Fornyet passasjervekst
24. august 2012 1. kvartal 2012 Veksten i kollektivtransporten flater ut
29. mars 2012 4. kvartal 2011 Uendret kollektivtransport
17. januar 2012 3. kvartal 2011 Stadig fleire busspassasjerar
14. oktober 2011 2. kvartal 2011 Opptur for buss og bane
17. desember 2010 2. kvartal 2010 Fleire tar trikk og t-bane
16. februar 2010 3. kvartal 2009 Utflating av kollektivtrafikken
4. november 2009 2. kvartal 2009 Kollektivauken held fram
22. juli 2009 1. kvartal 2009 Kollektiv opptur
16. mars 2007 2. kvartal 2006 Nesten uendra kollektivtransport

Arkiv for Kollektivtransport - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. januar 2013 2012 Passasjervekst med buss og bane
1. oktober 2012 2012 Fornyet passasjervekst
24. august 2012 2012 Veksten i kollektivtransporten flater ut
29. mars 2012 2011 Uendret kollektivtransport
17. januar 2012 2011 Stadig fleire busspassasjerar
14. oktober 2011 2011 Opptur for buss og bane
17. desember 2010 2010 Fleire tar trikk og t-bane
16. februar 2010 2009 Utflating av kollektivtrafikken
4. november 2009 2009 Kollektivauken held fram
22. juli 2009 2009 Kollektiv opptur
16. mars 2007 2005/2006 Nesten uendra kollektivtransport