84621_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/arkiv
84621
Fornyet passasjervekst
statistikk
2012-10-01T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fornyet passasjervekst

Etter et halvt år med stagnasjon viser tallene for kollektivtransporten i 2. kvartal 2012 en økning på 3,4 prosent sammenlignet med samme periode året før. Veksten var sterkest for bane, men også busstransporten hadde ny oppgang.

Antall passasjerer. Kvartal. 1 000. Foreløpige tall

Det var 4,3 millioner flere påstigninger på kollektive transportmidler i 2. kvartal 2012 enn i samme periode året før. Økningen i passasjertallet var i overkant av 2 millioner for både bane og buss, og det utgjorde en relativ vekst på henholdsvis 4,8 og 2,7 prosent.

Ruteproduksjonen målt i utkjørt distanse økte totalt sett med 1,5 millioner kilometer, eller 1,5 prosent, mens billettinntektene var tilnærmet uforandret.

Sporvei og forstadsbane var "vekstlokomotivet"

Nesten all passasjervekst med bane skjedde med T-bane, trikk og bybane i de tre største byene våre. Jernbanen hadde nesten uendrede påstigningstall fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012.

Produserte togkilometer hadde en vekst på 1,7 prosent.

Nedgang i billettinntektene for buss og båt

På tross av passasjerøkningen for buss falt billettinntektene med 8,5 millioner kroner, som tilvarer 0,8 prosent. Passasjerbåtene hadde 2,1 prosent færre påstigninger i 2. kvartal 2012 enn i 2. kvartal 2011, og billettinntektene falt i denne perioden med hele 13,3 prosent.

Heller ikke for banesegmentet økte inntektene i tråd med passasjerveksten. Antall påstigninger økte med 4,8 prosent, mens inntektene økte med beskjedne 22,7 millioner kroner som tilsvarer 1,8 prosent.

Utkjørt distanse, passasjerer og billett-
inntekter. 2006-2010, 1.-4. kvartal 2011 og
1.-2. kvartal 2012. 1 000. Foreløpige tall
  Utkjørt distanse.
1 000 km
    Passasjerer.
1 000
    Billettinntekter.
1 000 kr
2006  383 956  434 850 7 668 619
2007  394 684  440 142 8 526 212
2008  395 034  444 994 9 041 245
2009  400 278  473 459 9 307 570
2010  398 126  495 444 9 476 698
2011  405 810  517 410 9 852 435
1. kvartal    105 848  139 732 2 472 651
2. kvartal  100 314  123 955 2 507 231
3. kvartal 95 591  117 843 2 413 306
4. kvartal  104 057  135 808 2 459 247
2012      
1. kvartal  106 967  140 381 2 483 737
2. kvartal  101 785  128 217 2 503 902

Kollektivtransport

Kollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med.

Foreløpige tall

Tallene er foreløpige og kan bli justert i forbindelse med avstemming mot årsskjema for 2012.

Tabeller: