65984_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
65984
Uendret kollektivtransport
statistikk
2012-03-29T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport4. kvartal 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret kollektivtransport

Etter lang tid med sammenhengende vekst, stod kollektivtransporten i 4. kvartal 2011 på stedet hvil sammenlignet med samme periode året før.

Antall passasjerer. Kvartal. 1 000. Foreløpige tall

For første gang på to år tok både kollektivbruk og ruteproduksjon et hvileskjær, og kollektivtrafikken hadde tilnærmet samme passasjertall og utkjørt distanse i siste kvartal 2011 som tilsvarende periode året før. Fordelingen mellom transportformene buss, båt og bane var også stabil.

Økte billettinntekter for buss, reduksjon for båt og bane

På tross av uendrede passasjertall, økte billettinntektene for buss med snaue 85 millioner kroner, eller 8,1 prosent. Båt og bane opplevde imidlertid et fall i inntektene som i sum var vel så stort. Hovedforklaringen her synes å være at folk reiser kortere strekninger med jernbane enn før, og at enhetsprisen er tilsvarende lavere. Samtidig er det også verdt å merke seg at det for Oslo-området ble gjort en større sone- og takstrevisjon nettopp dette kvartalet.

Oppgang for 2011

En summering av kvartalene viser en samlet økning på 25 millioner passasjerer for 2011, sammenlignet med 2010. Denne tendensen var lik for både buss og bane, med en økning på 5 prosent. Båtsegmentet hadde et fall på 4 prosent.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter. 2006-2009 og 1.-4. kvartal 2010 og 2011. 1 000. Foreløpige tall
  Utkjørt distanse      Passasjerer      Billettinntekter
2006  383 956  434 850 7 668 619
2007  394 684  440 142 8 526 212
2008  395 034  444 994 9 041 245
2009  400 278  473 459 9 307 570
       
2010  398 126  495 444 9 476 698
1. kvartal  102 718  130 022 2 272 132
2. kvartal 97 354  118 250 2 360 399
3. kvartal 94 474  112 061 2 384 340
4. kvartal  103 580  135 111 2 459 827
       
2011  404 877  520 575 9 756 779
1. kvartal  105 457  141 210 2 474 522
2. kvartal 99 945  125 423 2 474 449
3. kvartal 95 612  118 850 2 359 609
4. kvartal  103 863  135 092 2 448 199

Kollektivtransport

Kollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med.

Foreløpige tall

Tallene er foreløpige og kan bli justert i forbindelse med avstemming mot årsskjema for 2011.

Tabeller: