180666_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
180666
Første halvår på det jevne
statistikk
2014-09-26T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikk over blant annet tog, båt, buss, trikk og t-bane som viser antall passasjerer, kilometer og billettinntekter. 2,9 prosent passasjerøkning i 1. halvår 2014

Kollektivtransport2. kvartal 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Første halvår på det jevne

Etter rekordtall for kollektivtransport i 1. kvartal 2014 viste påfølgende kvartal langt svakere utvikling. Dermed ble det 8 millioner flere passasjerer i 1. halvår 2014 enn i samme periode året før, en økning på 2,9 prosent.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter, etter transportform
2. kvartal 2014Endring i prosent
2. kvartal 2013 - 2. kvartal 20142. kvartal 2009 - 2. kvartal 2014
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer105 118-2,06,0
Buss90 808-2,05,1
Båt1 659-3,8-4,2
Bane12 651-1,514,3
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer137 203-1,020,7
Buss80 323-2,616,3
Båt2 65311,05,5
Bane54 2280,829,0
Billettinntekter (1 000 kr)
Alle transportformer2 947 7265,025,5
Buss1 242 6255,018,9
Båt128 9690,6-6,1
Bane1 576 1325,435,2
Figur 1. Antall passasjer. Foreløpige tall

Av drøye 289 millioner påstigninger i første halvår 2014 var snaue 173 millioner på buss, 112 millioner på skinnegående transportmidler og 4,5 millioner på båt. Det var imidlertid båt og bane som opplevde kraftigst vekst, henholdsvis 10,9 og 4,9 prosent flere passasjerer enn i samme tidsrom i 2013.

Buss i motbakke

Rutebussene kjørte opp mot 1,9 millioner kilometer lenger i første halvår 2014 enn i samme periode 2013, men transportformen hadde likevel den klart svakeste passasjerutviklingen med bare 1,5 prosent økning. Passasjerbåtene kjørte til sammenligning 4,0 prosent kortere enn i første halvår 2013, og skinnegående kollektivtransport rullet tilnærmet like langt som før, samtidig som passasjertallene altså hadde langt sterkere utvikling.

Høyere billettinntekter

Billettinntektene økte samlet sett med 6,2 prosent, klart sterkere enn passasjerveksten, og utgjorde i første halvdel av 2014 i alt 5,7 milliarder kroner. Over halvparten av inntektene var betaling for å transporteres med bane.

Svakt 2. kvartal

Isolert sett hadde 2. kvartal 2014 1,0 prosent fall i antall påstigninger og 2,0 prosent nedgang i utkjørt distanse , sammenlignet med 2. kvartal 2013. Busspassasjerene stod for hele denne tilbakegangen, ettersom bussene hadde hele 2,1 millioner færre påstigninger. Men også bane hadde en langt svakere vekst enn det som har vært trenden de siste kvartalene.

Påskens plassering påvirker sammenligningene

Påsken var, bortsett fra 2. påskedag, i 1. kvartal i 2013, mens hele høytiden kom i 2. kvartal året etter. I ferier og høytider er det ingen skoleskyss og langt færre pendlings- og jobbreiser, og denne reduksjonen oppveies ikke på noe vis av ferieutfarten. Det er først og fremst buss og sporvogn/forstadsbane som påvirkes av høytidene. I sammenligningen mellom 2. kvartal i årene 2013 og 2014 gjør dette forholdet at utviklingen blir noe undervurdert.

Marginal økning for båt hvis Fredrikstad holdes utenforÅpne og lesLukk

En satsing på gratis passasjerferger i Fredrikstad er nærmest hele forklaringen på den sterke økningen for båt. Dette tilbudet er ikke med i statistikken før fra 3. kvartal 2013. Eksklusive Fredrikstad var passasjertall med båt tilnærmet uendret i 1. halvår.