91727_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/kvartal
91727
Passasjervekst med buss og bane
statistikk
2013-01-07T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport3. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Passasjervekst med buss og bane

Antall påstigninger i kollektivtransporten i 3. kvartal 2012 økte med 4,6 prosent sammenlignet med samme periode året før. Buss og bane hadde tilnærmet lik vekst, mens passasjertransport med båt viser en nedgang på 6,3 prosent.

Antall passasjerer. Kvartal. 1 000. Foreløpige tall

Det var 5,3 millioner flere påstigninger på kollektive transportmidler i 3. kvartal 2012 enn i samme kvartal året før. Passasjerøkningen var på 3,3 millioner med buss og 2,2 millioner med skinnegående transportmidler, mens passasjerbåtene hadde en tilbakegang på 175 000. Alt i alt var det 122 millioner påstigninger på kollektive transportmidler i 3. kvartal 2012.

Ruteproduksjonen målt i utkjørt distanse økte totalt sett med 1,3 millioner kilometer, eller 1,3 prosent, mens billettinntektene økte med 3,1 prosent til snaue 2,5 milliarder kroner.

T-bane og bybane øker mest

Som i 2. kvartal var nesten all passasjervekst i banesegmentet med T-bane og bybane i de to største byene våre. Jernbanen hadde nesten uendrede påstigningstall fra 2. kvartal 2011 til 2. kvartal 2012.

Produserte togkilometer hadde en vekst på hele 5,4 prosent.

Økte billettinntekter hovedsakelig med bane

Passasjerøkningen på 4,9 prosent med buss gav en vekst i billettinntektene på bare 1,8 prosent, mens det for bane var nesten identisk økning i andelen påstigninger og brukerbetaling. Passasjerbåtene hadde 6,3 prosent færre påstigninger i 3. kvartal 2012 enn i 3. kvartal 2011, men billettinntektene i denne perioden falt med bare 1,1 prosent.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter. 2006-2010, 1.-4. kvartal 2011 og 1.-3. kvartal 2012. 1 000. Foreløpige tall
  Utkjørt distanse. 1 000 km Passasjerer. 1 000 Billettinntekter. 1 000 kr
2006  383 956  434 850 7 668 619
2007  394 684  440 142 8 526 212
2008  395 034  444 994 9 041 245
2009  400 278  473 459 9 307 570
2010  398 126  495 444 9 476 698
2011  405 810  515 448 9 825 808
1. kvartal  105 848  139 795 2 462 234
2. kvartal  100 314  123 769 2 507 156
3. kvartal 95 591  116 943 2 405 473
4. kvartal  104 057  134 941 2 450 945
2012      
1. kvartal  107 728  140 955 2 497 268
2. kvartal  102 004  128 070 2 523 377
3. kvartal 96 856  122 282 2 481 074

Kollektivtransport

Kollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruten er ikke med.

Foreløpige tall

Tallene er foreløpige og kan bli justert i forbindelse med avstemming mot årsskjema for 2012.

Tabeller: