84619_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/arkiv
84619
Veksten i kollektivtransporten flater ut
statistikk
2012-08-24T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport1. kvartal 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i kollektivtransporten flater ut

Det var marginale endringer i kollektivtransporten i 1. kvartal 2012 sammenlignet med samme periode året før. Dette er en fortsettelse av tendensen fra forrige kvartal.

Antall passasjerer. Kvartal. 1 000. Foreløpige tall

Utflatingen av kollektivbruk og -produksjon fra 4. kvartal 2011 fortsatte i 1. kvartal 2012. Antall kjørte kilometer økte totalt sett med tett oppunder 1 prosent, mens tallene for både passasjerer og billettinntekter er nær nullvekst.

Økt produksjon med buss, men redusert bruk

På tross av en økning i vognkilometer med buss på 1,3 prosent falt både antall påstigninger og billettinntekter med henholdsvis 0,8 og 0,5 prosent fra 1. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012. Hvis man sammenligner disse kvartalene, er forholdet helt omvendt når det gjelder banesegmentet. Antall togkilometer ble redusert med 2,7 prosent, mens antall påstigninger økte med 2,1 prosent, og billettinntektene økte med 1,3 prosent. Når passasjertallet øker sterkere enn billettinntektene, kan det tyde på flere kortere reiser og/eller økt salg av periodebilletter.

Mer båtbruk

Passasjerbåtene kjørte 6,2 prosent lengre og fraktet 10,4 prosent flere passasjerer i 1. kvartal 2012 enn i tilsvarende periode i 2011. Samtidig falt billettinntektene med 4,1 prosent. Her er det viktig å påpeke at båttrafikk vinterstid absolutt er i lavsesong, og at trafikken bokstavelig talt påvirkes av vær og vind.

Utkjørt distanse, passasjerer og billettinntekter. 2006-2010, 1.-4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012. Foreløpige tall
  Utkjørt distanse. 1 000 km       Passasjerer. 1 000       Billettinntekter. 1 000 kr
2006  383 956  434 850 7 668 619
2007  394 684  440 142 8 526 212
2008  395 034  444 994 9 041 245
2009  400 278  473 459 9 307 570
2010  398 126  495 444 9 476 698
2011  405 810  517 410 9 852 435
1. kvartal    105 848  139 764 2 472 651
2. kvartal  100 314  124 025 2 507 231
3. kvartal 95 591  117 859 2 413 306
4. kvartal  104 057  135 762 2 459 247
2012      
1. kvartal  106 766  140 350 2 477 413

Kollektivtransport

Kollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med.

Foreløpige tall

Tallene er foreløpige og kan bli justert i forbindelse med avstemming mot årsskjema for 2012.

Tabeller: