21766_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/arkiv
21766
Utflating av kollektivtrafikken
statistikk
2010-02-16T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport3. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Utflating av kollektivtrafikken

Tredje kvartal 2009 syner ingen endringar av kollektivbruken samla sett, samanlikna med den same perioden året før. Skjenegåande trafikk hadde ein liten auke på oppunder 400 tusen passasjerar, medan båtpassasjertalet hadde nedgang i same storleik.

Utkøyrd distanse, passasjerar og billettinntekter. 3. kvartal 2009. 1 000. Førebels tal
  Utkøyrd distanse Passasjerar Billettinntekter
2006  383 956  434 850 7 544 067
2007  398 927  440 440 8 542 026
       
2008  395 810  455 361 8 712 000
1. kvartal 97 523  111 343 2 111 704
2. kvartal 99 769  108 853 2 248 142
3. kvartal 94 812  109 454 2 156 340
4. kvartal  103 706  125 711 2 195 814
       
2009      
1. kvartal  101 998  129 826 2 196 569
2. kvartal 98 375  115 894 2 272 186
3. kvartal 93 604  109 325 2 243 333

Etter ein lang periode med vekst i kollektivbruken vitnar tredje kvartal 2009 om ein konsolidering av nivået. Rett nok var det ein nedgang i passasjertalet med båt på 17 prosent, men denne transportforma har tradisjon for variasjonar bokstaveleg tala på grunn av vær og vind. Trass i reduksjon i talet på båtpassasjerar, heldt billettinntektene seg på same kronenivå som tilsvarande kvartal året før. Passasjerveksten med bane på 1 prosent gav heile 9 prosent auke i billettinntektene. Samla voks billettinntektene med 4 prosent i perioden.

Kollektivtransport

Kollektivtransport er her all rutegåande transport med buss, på skinner og med passasjerbåtar. Fly, drosje, bilferjer og Hurtigruta er ikkje med.

Usikre tidsrekker

Både buss- og båtsektoren har vore prega av store strukturendringar, kontraktsmessige og teknologiske endringar dei siste åra. Anbodsutsetjing, bruttokontrakter og elektronisk billettering har gjeve meir usikre endringstal for tilbod og etterspørsel av kollektivtransport.

Tala er førebelse og kan bli justerte i samband med avstemming mot årsskjema for 2009.

Tabeller: