Kollektivtransport2012

Innhold

Arkiv for Kollektivtransport - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
27. mai 2021 4. kvartal 2020 4. kvartal 2020
28. mai 2020 4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
28. mai 2019 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
28. mai 2018 4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
29. mai 2017 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016
4. august 2016 4. kvartal 2015 Passasjerrekord
9. juni 2015 4. kvartal 2014 Passasjerveksten på skinner
27. juni 2014 4. kvartal 2013 Fortsatt passasjervekst
28. juni 2013 4. kvartal 2012 Bybussen vinner fram
13. juli 2012 4. kvartal 2011 Flere reiser kortere med kollektivtransport
6. september 2011 4. kvartal 2010 Kollektivbruken mot nye høyder
20. juli 2010 4. kvartal 2009 Økt kollektivbruk i byene
27. juli 2009 4. kvartal 2008 Stadig flere kollektivreiser
23. april 2009 4. kvartal 2007 Fortsatt vekst i kollektivtransporten
3. januar 2008 4. kvartal 2006 Økt bruk av kollektivtransport

Arkiv for Kollektivtransport - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
27. mai 2021 2020 2020
28. mai 2020 2019 2019
28. mai 2019 2018 2018
28. mai 2018 2017 2017
29. mai 2017 2016 2016
4. august 2016 2015 Passasjerrekord
9. juni 2015 2014 Passasjerveksten på skinner
27. juni 2014 2013 Fortsatt passasjervekst
28. juni 2013 2012 Bybussen vinner fram
13. juli 2012 2011 Flere reiser kortere med kollektivtransport
6. september 2011 2010 Kollektivbruken mot nye høyder
20. juli 2010 2009 Økt kollektivbruk i byene
27. juli 2009 2008 Stadig flere kollektivreiser
23. april 2009 2007 Fortsatt vekst i kollektivtransporten
3. januar 2008 2005-2006 Økt bruk av kollektivtransport