21770_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/arkiv
21770
Stadig flere kollektivreiser
statistikk
2009-07-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere kollektivreiser

Det var over 19 millioner flere passasjerer på kollektive transportmidler i 2008 enn i 2007. Økningen var særlig sterk for kollektivtransport på skinner med en oppgang på nesten 8 prosent, men også buss leverer solide tall med en økning på 2,5 prosent.

Produksjon og bruk, etter transportform. Prosentvis endring 2007-2008

De totale påstigningstallene for kollektivtransport styrket seg med 4,3 prosent fra 2007 og endte samlet sett opp på drøye 473 millioner i 2008. Den store "vinneren" var trikk, t-bane og Flytoget med en trafikkvekst på 9,5 prosent.

Den økte bruken av kollektive transportmidler kom på tross av en nesten uendret ruteproduksjon, målt både i setekilometer og utkjørt distanse. Det er litt paradoksalt at eneste målte produksjonsendring var at utkjørte båtkilometer økte med 5,9 prosent, ettersom passasjertallet her var uendret.

Lengre båtreiser og kortere byturer

Gjennomsnittlig reiselengde med båt økte fra i underkant av 25 kilometer i 2007, til over 27 kilometer i 2008. Dermed er vi nesten tilbake til nivået fra 2006.

I byområdene falt reiselengden med buss fra litt under 8 kilometer til i overkant 6 kilometer. Dette skriver seg hovedsakelig fra et markant fall i passasjerkilometer for hovedstadsområdet. Totalt økte antall passasjerer med buss i byområdene med 3 millioner (1,7 prosent), mens kjørte kilometer og setekilometer falt med henholdsvis 6,3 og 10,5 prosent.

Sterk offentlig satsing

Offentlige kjøp av annen kollektivtransport enn jernbane, økte med nesten 22 prosent fra 2007 til 2008. Offentlig kjøp av busstransport i byområdene økte samtidig med over 25 prosent til vel 1,6 milliarder.

Kollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med.

Usikre tidsrekker

Både buss- og båtsektoren har vært preget av store struktur-, kontraktsmessige og teknologiske endringer de siste årene. Anbudsutsetting, bruttokontrakter og elektronisk billettering har bidratt til større usikkerhet om endringene i tilbud og etterspørsel av kollektivtransport.

Tabeller: