21776_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/arkiv
21776
Økt bruk av kollektivtransport
statistikk
2008-01-03T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2005-2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt bruk av kollektivtransport

Det ble registrert en økning på over 11 millioner passasjerer med buss, bane eller båt i 2006, sammenlignet med 2005. Dette skjedde på tross av at tilbudssiden synes uendret, eller til og med i svak tilbakegang.

Produksjon og bruk, etter transportform. Prosentvis endring 2005-2006

Etter en økning på 2,6 prosent fra 2005, hadde kollektivtransporten alt i alt 453 millioner påstigninger i 2006. Økningen var sterkest for bane, med hele 4,4 prosent, mens buss hadde mer moderate 1,7 prosent vekst. Båt måtte tåle en liten tilbakegang på 0,5 prosent.

Målt i setekilometer var det totalt sett en reduksjon på 320 millioner, eller 1,3 prosent. Vel halvparten av dette stammet fra buss, mens båt og bane delte broderlig på den resterende reduksjonen. Utkjørt distanse viste en svakere reduksjon på i alt 0,5 prosent, og her hadde bane til og med en svak vekst på 0,8 prosent. For båt var nedgangen markert, ned 6,3 prosent.

Buss øker i byene

Hele økningen i passasjertallet for buss, og vel så det, skrev seg fra byområdene. Oslo og Grenland hadde en spesielt stor vekst, men det var stort sett jevn økning i alle de 13 definerte byområdene. På ny var dette på tross av redusert tilbud, målt i utkjørt distanse og setekilometer. Siden de fylkesoverskridende rutene, som i all hovedsak er ekspressbussruter, var gjenstand for økning på både tilbuds- og etterspørselssida, står fylkesinterne ruter utenfor byområdene tilbake med bare minuser. Sistnevnte ruter økte likevel sin andel av offentlige kjøp.

Kapasitetsutnyttelsen var klart best på fylkesoverskridende ruter (391 prosent), men bare svakt bedre i byområdene enn utenfor.

Lokaltransport med bane vinner fram

Bare 1 million av 6 millioner nye passasjerer med bane kom fra NSB, og også denne millionen skrev seg fra lokaltog. Produksjonen steg noe fra 2005, men ikke like mye som bruken. Trikk, t-bane og flytog fraktet over 106 millioner passasjerer i 2006.

Båt i motvind

På tross av redusert aktivitet og nærmest identiske passasjertall, økte kostnadene mer enn inntektene. Billettinntekt per båtkilometer steg med tre kroner, mens tilsvarende driftskostnad økte med 14 kroner. Utviklingen i nøkkeltallene for båt påvirkes i noen grad av at det har vært betydelige endringer i selskaps- og rutestrukturene de siste årene.

1  Tallet er rettet 7. januar 2008.

Tabeller: