273499_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/aar
273499
Passasjerrekord
statistikk
2016-08-04T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Statistikk over bl.a. tog, båt, buss, trikk og t-bane: Antall passasjerer, kilometer og billettinntekter. Skinnegående transport hadde kraftig økning i 2014.

Kollektivtransport2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Passasjerrekord

Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, mer enn noen gang før og en økning på snaue 5 prosent fra året før. Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014.

Utkjørt distanse , passasjerer og billettinntekter, etter transportform
2015Endring i prosent
2014 - 20152010 - 2015
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer419 078-0,44,5
Buss358 132-1,32,6
Båt6 5650,5-1,5
Bane54 3816,119,4
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer600 6704,919,0
Buss355 9203,613,5
Båt11 04210,027,3
Bane233 7086,628,1
Billettinntekt (1 000 kr)
Alle transportformer11 832 8153,329,0
Buss4 798 821-3,112,2
Båt530 7074,64,7
Bane6 503 2878,448,2
Figur 1. Kollektivtransport. Antall passasjerer

Passasjerveksten kom på tross av en liten nedgang i transportmidlenes utkjørte distanse. Det var buss, hovedmotoren i norsk kollektivtransport, som reduserte tilbudet med 1,3 prosent og dermed dro totalen for produserte kilometer under null.

Buss sakker akterut

Forrige milepæl, 500 millioner påstigninger, ble nådd i 2010. Siden den gang har både båt og bane hatt en passasjervekst på 27-28 prosent, mens bussnæringen har måttet nøye seg med omtrent det halve. I samme periode er det helt klart bane som har økt tilbudet, med 19,4 prosent flere togkilometer i 2015 enn i 2010. Bussene har samtidig kjørt 2,6 prosent lengre og passasjerbåtene 1,5 prosent kortere.

Økte baneinntekter

Passasjerenes egenandel, billettinntektene, har i 5-årsperspektivet økt med 29 prosent samlet sett og for de skinnegående transportmidlene med hele 48,2 prosent. På tross av tilnærmet lik passasjervekst for båt og bane, var inntektsveksten tifoldig til fordel for bane. Det ble i 2015 betalt 1,7 milliarder mer for 234 millioner reiser med bane, enn for 356 millioner bussreiser.

Nye skjemaÅpne og lesLukk

Datafangsten er flyttet til Altinn og samtidig er skjemaene betydelig endret. Viktigste endring er at alt nå hentes fra primærkilden, dvs. at påstigninger, passasjerkm, billettinntekter og offentlige kjøp nå hovedsakelig hentes fra fylkeskommunen.

Nye busskategorierÅpne og lesLukk

Fram til 2014 ble det skilt på fylkesinterne og fylkesoverskridende ruter. Fra 2015 skilles det mellom ruter kjørt på oppdrag fra fylkeskommunene og rene kommersielle ruter.