159651_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/aar
159651
Fortsatt passasjervekst
statistikk
2014-06-27T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false
Stadig flere reiser kollektivt. Størst passasjervekst med båt. Flest reiser med buss.

Kollektivtransport2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt passasjervekst

18 millioner flere påstigninger innebærer en passasjervekst på 3,3 prosent fra 2012 til 2013. Over halvparten av denne økningen var i banesegmentet, men prosentvis var båtene en klar vinner med 9,5 prosent passasjervekst.

Utkjørt distanse , passasjerer og billettinntekter, etter transportform
2013Endring i prosent
2012 - 20132008 - 2013
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer424 1810,87,0
Buss366 4220,26,2
Båt7 1047,83,0
Bane50 6554,713,9
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer560 7763,318,4
Buss339 5662,216,3
Båt9 9939,514,0
Bane211 2184,922,1
Billettinntekt (1 000 kr)
Alle transportformer10 858 3327,823,4
Buss4 775 6234,116,1
Båt524 49814,115,2
Bane5 558 21110,531,4
Figur 1. Produksjon og bruk, etter transportform. Prosentvis endring 2012-2013

Bussturer utgjør den største andelen kollektivreiser; av totalt 561 millioner reiser foregikk 61 prosent, eller 340 millioner, med buss. Passasjertransport på skinner økte imidlertid mer, både prosentvis og målt i antall påstigninger. Totalt ble det registrert 211 millioner reiser med bane i 2013, og av disse var vel 67 millioner med ordinær jernbane.

Bussvekst i byområdene

De siste årene har det aller meste av økningen i bussreiser skjedd i de tre største byområdene. Oslo, Bergen og Trondheim sto for 6 millioner av økningen på totalt 7,6 millioner busspassasjer fra 2012 til 2013. Rutene utenfor byområdene hadde også en liten oppgang i 2013 på en snau million passasjerer, mens bruken av fylkesoverskridene ruter gikk tilbake med 6,8 prosent. i 2013 fraktet slike busser under 9 millioner reisende.

Økte billettinntekter

For alle transportformer sett under ett steg billettinntektene 7,8 prosent fra 2012 til 2013. Inntektsøkningen var altså langt sterkere enn passasjerveksten. Båtinntektene økte med hele 14,1 prosent, mens brukerbetalingen for bane hadde en vekst på 10,5 prosent. Billettinntektene totalt for samtlige transportmidler utgjorde i 2013 snaut 11 milliarder.

Gratistilbud i Fredrikstad påvirker passasjertallene

En satsing på gratis passasjerferger i Fredrikstad er nærmest hele forklaringen på den sterke økningen for båt. I 2013 nådde en for første gang nesten grensa på 10 millioner påstigninger . Dette er korte reiser som gir små utslag for samlet reiselengde .

Økt kapasitet på bane

På tross av at utkjørt distanse for alle transportformer samlet forble nærmest uendret fra 2012 til 2013, økte tilbudt kapasitet med over 1 milliard setekilometer . Det er særlig jernbanen som har økt tilbudet, mens bussene har kjørt tilnærmet som før. En vridning mot bybusser med færre seter og flere ståplasser førte til at antall setekilometer med buss ble redusert med -0,4 prosent.

Ålesund byområdet endretÅpne og lesLukk

Ålesund byområde er endret til Ålesund, Sula og Giske. Sula og Giske har erstattet Skodje og endringen gjelder fra og med 2012.