21764_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/arkiv
21764
Økt kollektivbruk i byene
statistikk
2010-07-20T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt kollektivbruk i byene

2009 var året da 300-millionersgrensen ble brutt for antall busspassasjerer. Totalt var det over 10 millioner flere kollektivpassasjerer i 2009 enn i 2008. Det aller meste av den økningen var med buss i byområdene, men også trikk og t-bane fortsatte den positive trenden fra 2008.

Produksjon og bruk, etter transportform. Prosentvis endring 2008-2009

De totale påstigningstallene for kollektivtransport styrket seg med 2,2 prosent fra 2008 og endte samlet sett på 484 millioner i 2009. Buss i by hadde en trafikkvekst på 5,2 prosent og dro opp det totale busstallet med 3,0 prosent - dette til tross for en liten nedgang for fylkesoverskridende ruter. På samme vis økte passasjertallet med bane med 1,3 prosent, selv om jernbane hadde en liten tilbakegang etter flere års sterk vekst. Denne gangen er det altså byfenomenet trikk og t-bane som er "vekstlokomotivet".

Økt ressursbruk og produksjon i byene

Den økte bruken av kollektive transportmidler harmonerer denne gang særdeles godt med endringene i ruteproduksjonen, målt både i setekilometer og utkjørt distanse. Oppgangen var med buss og skriver seg fra rutekjøring i by, mens nedgangen var med båt. De offentlige kjøpene økte med 4,1 prosent totalt sett, men oppgangen var på hele 13,7 prosent i byområdene. I løpet av de siste fem årene er offentlige kjøp i byområdene nesten fordoblet.

Færre, men lengre båtreiser

På tross av en tilbakegang i passasjertallet for båt på 3,1 prosent økte transportarbeidet målt i passasjerkilometer med 3,0 prosent. Økningen i gjennomsnittlig reiselengde som dette medførte, må med rimelighet antas å være noe av grunnen til at billettinntektene økte med 6 prosent, selv om passasjertallet falt.

Lengre gjennomsnittlig reiselengde med buss i byene

Gjennomsnittlig reiselengde er av naturlige årsaker kortere i byområdene. På tross av en økning fra 6 km til 7 km i byområdene ble dermed reiselengden litt redusert for busspassasjerer totalt sett.

Begreper

Setekilometer: Sum antall kilometer tilgjengelige seter har reist.

Passasjerkilometer: Sum antall kilometer passasjerene har reist.

Transportarbeid: En fellesbetegnelse som, avhengig av sammenhengen, betegner passasjerkilometer eller tonnkilometer.

Utkjørt distanse: Sum antall kilometer transportenhetene har kjørt. En fellesbetegnelse som, avhengig av sammenhengen, betegner vognkilometer, båtkilometer eller togkilometer.

Kollektivtransport

Kollektivtransport omfatter i denne sammenheng all rutegående transport med buss, på skinner og med passasjerbåter. Fly, drosje, bilferger og Hurtigruta er ikke med.

Usikre tidsrekker

Både buss- og båtsektoren har vært preget av store strukturendringer, kontraktsmessige og teknologiske endringer de siste årene. Anbudsutsetting, bruttokontrakter og elektronisk billettering har bidratt til større usikkerhet om endringene i tilbud og etterspørsel av kollektivtransport.

Tabeller: