95302_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/kolltrans/aar
95302
Bybussen vinner fram
statistikk
2013-06-28T10:00:00.000Z
Transport og reiseliv;Transport og reiseliv
no
kolltrans, Kollektivtransport, buss, båt, jernbane, tog, trikk, t-bane, passasjerer, passasjerkilometer, vognkilometer, utkjørt distanse, togkilometer, billettinntekterLandtransport, Sjøtransport, Transport og reiseliv
false

Kollektivtransport2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bybussen vinner fram

Med en økning fra året før på 20 millioner påstigninger ble bussrutene i byområdene den klare kollektivvinneren i 2012. Alle andre transportformer hadde også vekst, men ingen kunne konkurrere med byenes vekstrate på 9,4 prosent. Totalt hadde kollektivtransporten en økning på 2,7 prosent.

Utkjørt distanse , passasjerer og billettinntekter, etter transportform
2012Endring i prosent
2011 - 20122007 - 2012
Utkjørt distanse (1 000 km)
Alle transportformer420 1162,47,1
Buss365 7202,67,0
Båt6 589-1,01,2
Bane47 8081,68,5
Passasjerer (1 000 passasjerer)
Alle transportformer540 6612,719,1
Buss332 5353,316,8
Båt9 1240,64,6
Bane199 0021,923,8
Billettinntekt (1 000 kr)
Alle transportformer9 823 9842,817,7
Buss4 586 8532,314,6
Båt459 768-0,75,9
Bane4 777 3633,722,2
Produksjon og bruk, etter transportform. Prosentvis endring 2011-2012

Våre tre største byer, Oslo, Bergen og Trondheim, stod for det aller meste av passasjerveksten, mens de andre ti byområdene hadde en mer beskjeden utvikling. Tromsø og Ålesund hadde sågar en viss tilbakegang.

Skinnegående passasjertransport har de siste årene vært selve vekstlokomotivet for kollektivtransporten, men kunne bare oppvise 1,9 prosent flere påstigninger i 2012 enn året før.

Ekspressrutene i medvind, mens distriktsbussene sliter

Fylkesoverskridende ruter er i stor grad såkalte ekspressbussruter, og disse hadde en økning i antall påstigninger på hele 12,6 prosent fra 2011 til 2012. Siden dette segmentet er langt mindre enn bybussene, utgjorde passasjerveksten likevel bare omtrent 1 million påstigninger. Oppgangen kom på tross av en liten reduksjon i antall vognkilometer.

Fylkesinterne bussruter utenfor byområdene forsterka den negative trenden fra 2011 og hadde en tilbakegang på nesten 9 prosent, til 91 millioner påstigninger i 2012. Dette til tross for at det samtidig var en klar økning i vognkilometerproduksjonen i samme område.

Den store passasjerveksten i byområdene er noe vi har fått på tross av en liten reduksjon i rutetilbudet, målt i vognkilometer. Når det da likevel er en økning i både setekilometer og enda mer i plasskilometer i byområdene, vitner det om bruk av stadig større busser.

Identisk transportarbeid med buss og bane

Gjennomsnittsreisa med buss ble redusert til 11,2 kilometer fra 2011 til 2012. For bane økte gjennomsnittsreisa til 19,0 kilometer. I sum førte dette til at det samla transportarbeidet ble 3 788,5 millioner passasjerkilometer for både buss og bane.

Kortere båtreiser

Båtpassasjerer reiste i gjennomsnitt nesten 4 kilometer kortere i 2012 enn året før, men en gjennomsnittsreise på 25,6 kilometer gjør stadig båtturen til den klart lengste blant transportformene.

7,5 milliarder offentlige kroner til transporttjenester

Fylkeskommunene har hovedansvaret for kollektivtransporten og kjøpte sammen med kommunene kollektive transporttjenester for 7,5 milliarder kroner. Her er ikke Statens kjøp fra NSB medregnet. Passasjerenes billettkjøp beløp seg samtidig til 9,8 milliarder kroner, som er en økning på 2,4 prosent fra 2011. Offentlig kjøp av bussruter økte med 431 millioner kroner, eller 8,2 prosent.

Endringer i kollektivsektoren gir usikre tidsrekkerÅpne og lesLukk

Både buss- og båtsektoren har vært preget av store struktur-, kontraktsmessige og teknologiske endringer de siste årene. Anbudsutsetting, bruttokontrakter og elektronisk billettering har bidratt til større usikkerhet omkring endringene i tilbud av og etterspørsel etter kollektivtransport. Dette kan påvirke sammenlignbarheten mellom periodene.